Verlof

U kunt verlof aanvragen via ons communicatieplatform Social Schools

Via onderstaande handleiding kunt u bekijken hoe een verlofaanvraag via Social Schools gedaan kan worden.

Handleiding Verlof aanvragen via Social Schools

Heeft u nog geen account dan kunt u via onderstaande knop ook een account aanmaken. Vraag daarna een koppelcode aan via onze administratrice Xandra Hopman te bereiken via administratie@obsdevogels.nl

INLOGGEN SOCIAL SCHOOLS

 

 

Verlof en leerplicht

Kinderen zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig. Kinderen van vijf jaar mogen na melding per week 5 uur thuisblijven. In uitzonderlijke situaties is tien uur toegestaan. deze regeling dient om overbelasting van het kind te voorkomen. 
Vanaf het zesde jaar geldt deze regeling niet meer. Ouders die hun kind thuis willen houden moeten hiervoor toestemming vragen aan de directie.

 

Buitengewoon verlof en leerplicht

Er bestaat in Nederland een leerplichtwet. Deze wet schrijft voor dat kinderen tot en met het jaar dat ze 16 zijn geworden naar school moeten. Uiteraard kunnen er zich gevallen voordoen waardoor het kind niet naar school kan. Dat is het zogenaamde geoorloofde verzuim. Te denken valt aan ziekte, doktersbezoek, 25- en 40 jarige jubilea, en andere zwaarwichtige redenen (zie artikel 11 van de leerplichtwet). Als het gaat om werkomstandigheden van een der ouders moet een werkgeversverklaring overlegd worden. 

U zult begrijpen dat een extra vakantie in principe geen reden is voor buitengewoon verlof. Om toestemming te krijgen voor buitengewoon verlof dient u ruim van tevoren (minimaal 6 weken) een aanvraag in te dienen. Voor de eerste weken na de zomervakantie krijgt u geen verlof. 

 

Ongeoorloofd verzuim

Naast het geoorloofd verzuim is er ook het ongeoorloofd verzuim. Als het kind de school niet bezoekt terwijl het geen toestemming heeft gekregen, dan heet dit ongeoorloofd verzuim. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar, waarna in principe proces verbaal volgt. Zie hieronder ons protocol omtrent verzuim.

Protocol Verzuim