Bestuur OPO Oegstgeest

Onze school maakt deel uit van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPO Oegstgeest)

Binnen deze stichting zitten drie andere collega scholen. Dit zijn de Montessorischool Oegstgeest, de Gevers-Deutz Terweeschool en de Daltonschool Oegstgeest. Voor meer informatie over het bestuur en de raad van toezicht verwijzen we u graag naar de website van OPO Oegstgeest.

OPO Oegstgeest

 

 

Het openbaar onderwijs is toegankelijk voor alle kinderen, zonder onderscheid te maken op basis van godsdienst of levensbeschouwing van de ouders. In het openbaar onderwijs wordt aandacht besteed aan ieders godsdienst of levensbeschouwing, zonder een voorkeur te hebben voor de een of de ander.

Mocht u het niet eens zijn met een beslissing die door de school is gemaakt en heeft u hierover reeds overleg gevoerd met de directie. Dan kunt u voor het maken van een melding of klacht hierover ook terecht bij de directeur-bestuurder van OPO Oegstgeest. Zie hiervoor de klachtenregeling.

klachtenregeling OPO Oegstgeest