Oudervereniging

Contact: ov@obsdevogels.nl

De Oudervereniging...

… levert een bijdrage aan de positieve ontwikkeling van de school.

… bevordert de betrokkenheid van ouders bij de school.

… helpt bij het organiseren van evenementen als sinterklaas, kerst, sportdag en Joppendag.

… behartigt de belangen van de ouders bij de directie en de medezeggenschapsraad.

… regelt alles rondom de vrijwillige ouderbijdrage: vaststellen, innen en beheren.

 

De vrijwillige ouderbijdrage

Zit uw kind op OBS De Vogels? Dan bent u automatisch lid van de Oudervereniging. De vrijwillige ouderbijdrage voor de Oudervereniging voor schooljaar 2022/2023 is €30,-, deze zal in oktober worden geïnd. Voor de schoolreis is de bijdrage eveneens €30,-, deze zal rond april worden geïnd. De Oudervereniging besteedt uw bijdrage aan activiteiten die niet in het reguliere schoolbudget passen. Zoals bijvoorbeeld de sinterklaas en kerstviering, Joppendag, de sportdag en het zomerpleinfeest. U krijgt ieder jaar een e-mail van de oudervereniging waarin u wordt gevraagd om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen.  Op de algemene ledenvergadering in oktober bespreekt het bestuur het jaarverslag en de jaarrekening. Daar hoort u dus, wat er precies met uw geld is gebeurd.

 

Het bestuur

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit ongeveer acht enthousiaste ouders, die zo veel mogelijk alle groepen van de school vertegenwoordigen. Zes tot acht keer per jaar vergaderen zij. En zij steken hun handen uit de mouwen bij het organiseren van activiteiten op school. Dat doen ze samen met de leerkrachten en de klassenouders. Als dat nodig is, vragen ze extra ouders om te helpen.

 

Hulp is altijd welkom

Heeft u zin om te helpen bij het organiseren van activiteiten? Daarvoor hoeft u niet meteen lid te worden van het bestuur van de Oudervereniging. Helpende handen zijn altijd welkom!

 

Bestuurslid worden

Is er een vacature? Dan doet het bestuur een oproep voor nieuwe leden. Als uw kind op OBS De Vogels zit, dan kunt u zich kandidaat stellen. De zittingstermijn voor het bestuur is in principe drie jaar.

 

Contact

Heeft u vragen, suggesties of (opbouwende) kritiek? Of wilt u zich kandidaat stellen voor het bestuur? Stuurt u dan een e-mailtje naar ov@obsdevogels.nl.

 

Bestuursleden

 

Naam 

Ouder van

Voorzitter:Suzanne BlonkRoek
Penningmeester:               Martijn van 't WelEmelie en Finn
Secretaris:Sophie van Hemert   Indy en Morris
Bestuursleden:Jessica ArnoldusEvi
 Lotte LeverMax en Elin
 Marit KrouwelsAmila, Imre en Madee
 Eline KentsonJort en Suze
 Viviënne LazetEmma
 Noor der KinderenJasper en Thomas 
 Wieteke LebbinkSamuel en Elias
 Docent leden:Jet van Haarlem 
 Suzanne Zwetsloot