Klachtenregeling

Vanzelfsprekend willen we problemen of misverstanden goed oplossen

De contactpersonen binnen OBS De Vogels zijn aanspreekpunt voor klachten van zowel kinderen, ouders als personeelsleden. De contactpersoon is een laagdrempelig aanspreekpunt op school bij klachten over de schoolsituatie; zoals (cyber)pesten, intimidatie, roddels, discriminatie, agressie, enzovoorts. Zie ook de pagina over sociale veiligheid. Hier kunt u lezen over hoe wij pesten voorkomen en welke stappen er genomen worden als er pestgedrag wordt geconstateerd.

Onze interne contactpersonen

Agaath van Wensen

MT / Leerkracht groep 1/2B en 1/2C

Meer info

Wendy Fok

Leerkracht groep 4

Meer info
Wat doet een intern contactpersoon?
  • eerste opvang van de klacht
  • luisteren
  • het probleem in kaart brengen
  • vragen wat er tot nu toe ondernomen is om de klacht weg te nemen
  • vragen wat als oplossing gezien wordt
  • overzicht geven van mogelijke vervolgstappen (schoolleiding, externe vertrouwenspersoon, bestuur, klachtencommissie, politie)
  • helpen bij het maken van een keuze
  • in contact brengen met de gekozen functionaris en zo nodig/ desgewenst vergezellen bij het eerste gesprek (‘warme overdracht’)

Mocht er géén oplossing intern gevonden worden, dan is de externe contactpersoon via de GGD een mogelijkheid. Tevens is ons bestuur verbonden met de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Zie voor contactgegevens de lijst met contactpersonen in onze schoolgids. De klachtenregeling en klachtenwijzer van OPOO kunt u via onderstaande knop downloaden.

klachtenregeling OPO Oegstgeest