Opvang

Tussenschoolse, buitenschoolse en voorschoolse opvang

 

Tussenschoolse opvang

Alle kinderen van groepen 1 t/m 2 kunnen op maandag, dinsdag en donderdag samen op school in hun eigen groep onder leiding van vaste SKO-medewerkers lunchen. Woensdag- en vrijdagmiddag zijn deze kinderen vrij.

Voor kinderen van groep 3 t/m 8 is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de mogelijkheid tot Lunchen op School (LUS). Alle kinderen brengen zelf hun lunch mee. Tijdens de één uur durende lunchpauze wordt er in de klas gegeten en buiten gespeeld. 

Doordat bekende gezichten van SKO zijn gekoppeld aan de groepen, verloopt de overgang van school naar opvang en andersom soepel en vanzelfsprekend. De diverse medewerkers van SKO en school werken nauw samen en hebben afspraken en afstemming over bijvoorbeeld het pedagogisch beleid, gebruik van de diverse ruimtes en overdracht van kinderen.

Kosten

U betaalt voor het LUS per schooljaar. De betaling zal in 3 termijnen plaatsvinden, u ontvangt hiervoor een betaalverzoek via WisCollect in september, december en april.  

U kunt hierbij kiezen uit de volgende drie opties:

  • Uw kind maakt geen gebruik van lunchen op school

  • Uw kind maakt 3 dagen gebruik van lunchen op school á € 246 per schooljaar

  • Uw kind maakt 4 dagen gebruik van lunchen op school á € 309 per schooljaar

Per termijn betaalt u € 82 voor drie dagen LUS of € 103 per vier dagen LUS. U betaalt telkens voor de periode die daarop volgt. Eventuele opzeggingen of veranderingen in het aantal dagen ontvangen we graag uiterlijk 1 maand voor de nieuwe betalingsperiode, zodat wij rekening kunnen houden met de inzet van personeel. 

Wanneer uw kind thuis eet tijdens de grote pauze, is het weer welkom op school 5 minuten voor de start van de lessen. Voor die tijd valt het buiten de verantwoordelijkheid van de medewerkers van de SKO of de school en vragen we u om uw kind buiten het schoolplein te houden.

Voor vragen over het LUS kunt u terecht bij de administratie: administratie@obsdevogels.nl

 

Buitenschoolse opvang en voorschoolse opvang

Er zijn verschillende organisaties die buitenschoolse opvang aanbieden voor de kinderen van OBS De Vogels. De stichting Kinderopvang Oegstgeest gebruikt hiervoor een aantal ruimtes in ons gebouw, de overige aanbieders halen de kinderen op bij school na schooltijd. De voorschoolse opvang wordt bij ons aangeboden door Stichting Kinderopvang Oegstgeest.