Ouderbijdrage

Om het organiseren van activiteiten mogelijk te maken

Zit uw kind op OBS De Vogels? Dan bent u automatisch lid van de Oudervereniging. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet.

De vrijwillige ouderbijdrage voor de Oudervereniging voor schooljaar 2021/2022 is €30,-. Deze zal in oktober worden geïnd. Voor de schoolreis is de bijdrage eveneens €30,-, deze zal rond april worden geïnd. De Oudervereniging besteedt uw bijdrage aan activiteiten die niet in het reguliere schoolbudget passen. Zoals bijvoorbeeld de sinterklaas en kerstviering, Joppendag, de sportdag en het zomerpleinfeest. U krijgt ieder jaar een e-mail van de oudervereniging waarin u wordt gevraagd om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Op de algemene ledenvergadering in oktober bespreekt het bestuur het jaarverslag en de jaarrekening. 

Kijk voor meer informatie over wat de Oudervereniging voor de school doet op onderstaande pagina.

Oudervereniging