Ouderbijdrage

Om het organiseren van activiteiten mogelijk te maken

Zit uw kind op OBS De Vogels? Dan bent u automatisch lid van de Oudervereniging. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet.

De Oudervereniging besteedt uw bijdrage aan activiteiten die niet in het reguliere schoolbudget passen. Zoals bijvoorbeeld de sinterklaas en kerstviering, Joppendag, de sportdag en het zomerpleinfeest. U krijgt ieder jaar een e-mail van de oudervereniging waarin u wordt gevraagd om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. 

Kijk voor meer informatie over wat de Oudervereniging voor de school doet op onderstaande pagina.

Oudervereniging