Rondleidingen en aanmelden

Inschrijving

De keuze voor een basisschool is een belangrijke, uw kind zal immers van 4 tot en met 12 jaar op de basisschool zitten. Daarom vinden we het fijn om u kennis te laten maken met onze school door middel van een rondleiding. In onze schoolgids en op deze website kunt u al veel informatie vinden. Als aanvulling hierop ziet u tijdens deze rondleiding de school van binnen, krijgt u verdere informatie over de invulling van ons onderwijsprogramma, kunt u uw vragen stellen en proeft u de sfeer in de school. De rondleiding is bedoeld voor alleen ouders en wordt gegeven in het Nederlands. Met de open lesochtend kunt u uw kind(eren) meenemen.
Indien een rondleiding in het Engels gewenst is, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan te geven op het formulier. 

Na de rondleiding hopen we u enthousiast te hebben gemaakt voor onze school en sturen we u de link naar ons inschrijfformulier. 

Groepsrondleiding en persoonlijke rondleiding

Voor ouders van kinderen jonger dan 3 jaar organiseren wij rondleidingen in kleine groepjes (maximaal 10 ouders). Via administratie@obsdevogels.nl kunt u zich opgeven voor één van de onderstaande data.

maandag 23 oktober:  open lesochtend  van 09:00 - 11:00 uur

dinsdag 14 november 09:00 - 10:00 uur

woensdag 17 januari  10:00 - 11:00 uur

donderdag 29 februari:  open lesochtend  van 09:00 - 11:00 uur

vrijdag 5 april  09:00 - 10:00 uur

woensdag 22 mei  10:00 - 11:00 uur

vrijdag 28 juni  09:00 - 10:00 uur

Is uw kind al ouder dan 3 jaar dan kunt u onderstaande knop gebruiken voor een persoonlijke rondleiding.

aanmelden rondleiding

 

 

Wij kijken ernaar uit u op OBS de Vogels te mogen verwelkomen!

 

Overstap van een andere school

Als uw kind op een andere school zit en u overweegt een overstap, dan vinden we het ook belangrijk om u eerst een rondleiding te geven in onze school en elkaar nader te leren kennen. De procedure voor een overstap van een andere school staat beschreven in onze schoolgids.

Voor een overstap vragen we u om een afspraak te maken via 071 - 5280 649.

 

Huidige mogelijkheden tot plaatsing

We plaatsen uw kind met andere kinderen binnen het cohort (lopend van 1 januari tot en met 31 december van een kalenderjaar) in een van onze groepen. Per cohort hanteren we een maximum van 42 kinderen (28 in de jaargroep en 14 in de combinatiegroep). Voor kinderen die in de wijk Poelgeest komen wonen na de start van hun basisschoolperiode, willen we graag de buurtbasisschool zijn. We houden hiervoor de mogelijkheid open om in elke groep tot maximaal 30 kinderen (30 in de jaargroep en 15 per cohort in de combinatiegroep) te groeien. 

Op dit moment hebben we nog ruimte in de meeste van onze groepen. Groep 4 (in schooljaar 2021-2022) is de enige groep waar we na de kerstvakantie waarschijnlijk een wachtlijst moeten hanteren. Voor overige groepen gaan we graag met u in gesprek over het beste moment van instroom. 

In de schoolgids vindt u eveneens informatie over de aanmelding, inschrijving en plaatsing.

schoolgids