Passend onderwijs

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs

Dat is vastgelegd in de wet passend onderwijs die op 1 augustus 2014 van kracht werd. Hierbij gaan we er als school van uit dat we bij elk kind goed kijken wat het nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dat geldt voor kinderen met bijzondere talenten én voor kinderen die om andere redenen iets extra’s nodig hebben. De leerkracht is de eerstverantwoordelijke voor goed onderwijs. Het team, en in het bijzonder de Interne Begeleider (IB’er), ondersteunen daarbij. De directeur van de school is eindverantwoordelijk.

We streven ernaar om de ondersteuning van kinderen, zowel voor kinderen die meer ondersteuning als verbreding en verdieping nodig hebben, zoveel mogelijk in de groep te laten plaatsvinden. De adaptieve verwerkingssoftware Snappet maakt het mogelijk dat alle kinderen tegelijk bezig zijn met een vak, maar allemaal op een eigen niveau met eigen uitdagingen. Daarnaast kan er in de uitwerking van de thema's gedifferentieerd worden door verschillende verdiepende vragen te stellen. 

Voor leerlingen die meer nodig hebben dan het aanbod in de klas, stellen we individuele trajecten op. Deze ondersteuning is zoveel mogelijk kort en gekoppeld aan de doelen in de klas.

Passend onderwijs legt de zorgplicht bij de school. Dat betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Dit lukt ons niet altijd zelf, daarom werken reguliere en speciale scholen in de regio Leiden samen in het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs, kortweg PPO. Wij worden als school ondersteund door een onderwijsspecialist vanuit dit samenwerkingsverband. Deze onderwijsspecialist schuift aan bij gesprekken wanneer dit nodig is.

 
 

Schoolondersteuningsprofiel