Starten op school

Wanneer u uw kind heeft ingeschreven bij ons op school ontvangt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Deze vindt ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag plaats. Tijdens dit kennismakingsgesprek met de leerkrachten van groep 1/2 is uw kind ook van harte welkom. We krijgen van u graag informatie over uw kind en geven ook informatie die nodig is voor een goede start op school. Hieronder krijgt u alvast een indruk van de groepen 1/2. 

 

Dagindeling 

De dagen bij de groepen 1/2 hebben een vast ritme, daarmee zijn we zo voorspelbaar mogelijk voor de kinderen. Het dagritme hangt ook zichtbaar voor de kinderen in de klas. Hieronder nemen we u graag mee in een dag bij de kleuters.

 

Start schooldag

Van 08.15 - 08.25 uur worden de kinderen buiten opgehaald door de leerkracht op het overdekte deel van ons schoolplein. Om 08.25 uur gaan we naar binnen. Na binnenkomst hangen de kinderen hun jas en tas op en wassen ze hun handen. Het eten en drinken voor de dag zetten ze in de bakken buiten de klas klaar. 

 

Kring

We starten de dag met z’n allen in de kring. Ook op andere momenten van de dag zitten we gezamelijk in de kring. Tijdens deze momenten is er aandacht voor rekenen, taal, liedjes, versjes, activiteiten op het digibord en gesprekken met de kinderen. 

 

Werkles

Tijdens de werkles worden er verschillende onderdelen van het werken en spelen aangeboden. De kinderen kunnen spelen in de verschillende hoeken (huishoek, bouwhoek) met constructiemateriaal (duplo, lego, kapla, knex) en er is ruimte voor creatieve activiteiten (verfbord, kleien, tekenen, knutselen). Verder wordt er gewerkt met ontwikkelingsmateriaal en werken de kinderen met enige regelmaat op een chromebook, Ipad of met de beebot (programmeren). De kinderen kiezen zelf een activiteit op het kiesbord. Ze plaatsen hun naamkaartje bij een activiteit waar nog ruimte is en kunnen zo zelfstandig kiezen en eventueel van activiteit wisselen. 

 

Circuit

Elke 2 à 3 weken hebben we nieuw circuit. Hiervan hangt een planning in de klas. Een circuit bestaat uit opdrachten met ontwikkelingsmateriaal, computerwerkjes en andere educatieve en motorische opdrachten. Kinderen werken in groepjes van 2 of 3 kinderen. Het circuit is voor groep 1 en groep 2 verschillend qua hoeveelheid en moeilijkheidsgraad. Het circuit wordt gedurende het jaar aangepast aan de groei van de kinderen. 

 

Eten en drinken

Rond 10 uur gaan de kinderen eten en drinken. Hiervoor geeft u 1 drankje en 1 hapje mee, bij voorkeur eten en drinken we bij ons op school gezond (water en fruit). 

Voordat we gaan eten en drinken wassen we onze handen. Het 10-uurtje kan ‘s morgens in de daarvoor bestemde bak in de klas worden neergezet. De beker en het bakje graag voorzien van naam. Het eten en drinken voor de lunch mag in de tas blijven en in de kapstok opgehangen worden.

Om 11.30 uur is het lunchtijd. Dit gebeurt onder leiding van iemand van de TSO (Tussen Schoolse Opvang). De kinderen eten een half uur en gaan daarna buiten spelen. 

 

Gym en buiten spelen

Er wordt dagelijks 2 tot 3 keer buiten gespeeld. Ook is er 2 keer in de week gymles. Op vrijdag hebben de kinderen gym van meester Jeroen, de vakleerkracht gym. Voor de gymles hebben de kinderen gymschoenen met klittenband nodig, ze bewegen verder in hun eigen kleding.

 

Differentiatie

Binnen de school bieden wij gedifferentieerd onderwijs. Dit wil zeggen dat we onderwijs op maat bieden voor elk kind. Dit gebeurt zoveel mogelijk in de klas. Om de kinderen nog meer op niveau te laten werken hebben we 1 keer per week voor rekenen een groepsdoorbroken les. Dit houdt in dat er bijvoorbeeld in de 3 verschillende kleuterklassen een rekenkring gehouden wordt op verschillende rekenniveaus, waarbij kinderen uit verschillende groepen op een bij hen passend niveau les krijgen.   

 

Thema’s, projecten en vakken

We werken in alle kleutergroepen rondom thema’s. In alle groepen werken we met hetzelfde thema; ik en mijn gezin, kinderboekenweek, herfst, Sinterklaas, Kerst, lente, techniek, beroepen, etcetera.  Een thema beslaat meestal de periode tussen twee vakanties. 

 

Taal - Kinderklanken

We werken in elke groep met de lettermuur. Hierin zit elke 2 tot 3 weken een nieuwe letter. De kinderen mogen van thuis voorwerpen meenemen waarin ze die letter horen. Bij elke letter hoort ook een versje en een klankgebaar. 

Naast Kinderklanken werken we ook met LOGO 3000. Dit is een methode waarbij de kinderen veel aanbod krijgen van woorden.

 

Rekenen - Met Sprongen Vooruit

Voor rekenen werken we met de methode Met Sprongen Vooruit. Dit is een methode die werkt met rekenspelletjes die goed aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. 

 

Schrijven - Schrijfdans

De kinderen van groep 2 zijn wekelijks bezig met schrijven. De eerste helft van het jaar doen de kinderen voorbereidende schrijfoefeningen aan de hand van de methode “schrijfdans”. Ze werken op een groot vel met grof materiaal zoals wasco of viltstift. Ook maken we gebruik van zand en scheerschuim. Het laatste deel van het jaar werken de kinderen in een werkboekje waarbij ze schrijfpatronen oefenen. 

Mocht u thuis willen schrijven met uw kind is het belangrijk dat u uw kind de juiste pengreep laat hanteren. 

Engels - Groove.me

Deze methode wordt in de gehele school gebruikt voor Engels. De lessen worden gegeven met behulp van het digibord en de kinderen leren Engelse woordjes, liedjes en doen spelletjes. De methode maakt gebruik van het poppetje “Bobo”.

 

Muziek

In de klas worden er veel liedjes gezongen en aan muziek gedaan. Ook hebben in periodes les van een juf Lizette, onze vakleerkracht muziek. Voor het aanleren van liedjes maakt de leerkracht indien gewenst gebruik van de methode “ 1, 2, 3, zing ”. 

 

Voorstelling

Elke groep bij ons op school geeft één keer per jaar een voorstelling welke ‘s middags wordt opgevoerd voor de groepen 1 tot en met 4 en ‘s middags om 17.00 uur voor de ouders.

 

Naar huis

Aan het eind van de schooldag komen de kinderen samen met hun juf of meester naar buiten. Hier is een vaste verzamelplek en de kinderen moeten hun vinger opsteken als ze hun ouders/verzorgers zien. Dit zodat de leerkrachten overzicht houden of iedereen is opgehaald. Indien uw kind door iemand anders wordt opgehaald dan gebruikelijk dan horen wij dit graag.

 

Schooltijden groep 1/2
Maandag 8:30 - 15:00
Dinsdag 8:30 - 15:00
Woensdag 8:30 - 12:15
Donderdag 8:30 - 15:00
Vrijdag 8:30 - 12:00

De lunchpauze is van 11.30 tot 12.30 uur.

 

Wat heeft uw kind nodig
  • Gymschoenen met klitteband (voorzien van naam)

  • Beker en bakje voor het 10-uurtje (voorzien van naam)

  • Beker en bakje voor de lunch (voorzien van naam)

 

Informatie over uw kind

Mocht uw kind ziek zijn dan kunt u uw kind ‘s morgens ziek melden. Bij voorkeur via Social Schools. U kunt dit eventueel ook telefonisch doorgeven aan onze conciërge op nummer 071-5280649. 

Mochten er gegevens veranderen zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, dan is het belangrijk dat u dit doorgeeft aan onze administratie. Dit kan via e-mail naar administratie@obsdevogels.nl 

Verder horen wij het graag als er iets belangrijks gebeurt in het leven van uw kind. Denk hierbij aan allergie, belangrijke, spannende gebeurtenissen en ziekte of overlijden van naasten. Wij kunnen hier dan rekening mee houden en indien gewenst er in de klas aandacht aan besteden. 

 

Brengen of halen onder schooltijd

Indien u uw kind onder schooltijd wilt brengen of ophalen voor bijv. een afspraak met huisarts of tandarts dan kunt u via de buitentrap naar boven en u melden bij de conciërge. De conciërge brengt uw kind naar de klas of haalt uw kind op.

 

Verjaardagen

Als uw kind jarig is dan is dit een bijzondere gebeurtenis. Uiteraard besteden we hier in de klas aandacht aan. De jarige mag samen met 2 vriendjes of vriendinnetjes naar de andere kleutergroepen met de verjaardagskaart.

Traktatie zijn welkom, maar dan het liefst iets gezonds.

Veel kinderen geven ook een kinderfeestje. Het uitdelen van uitnodigingen hiervoor in de klas is niet toegestaan. Dit om teleurgestelde gezichten te voorkomen bij kinderen die niet worden uitgenodigd.

 

Snelhechter met werkjes

Uw kind krijgt niet alle werkjes die hij/zij maakt mee naar huis. Een groot deel van de werkjes wordt op school bewaard in een snelhechter. Hierin zitten de werkjes per thema bij elkaar en is soms een liedje of versje toegevoegd. Verder vindt u in dit mapje geregeld het werkje “teken jezelf…….” en het letterblad dat hoort bij de lettermuur. Aan het eind van het schooljaar krijgt uw kind dit mapje mee naar huis. 

Informatie en ouderhulp

Informatie vanuit de school ontvangt u in de nieuwsbrief via Social Schools. 

De informatie vanuit de groep kunt u ook vinden op Social Schools. Dit is een besloten, digitale groep waarvan alle ouders van de klas lid zijn. Op Social Schools staat aangegeven over welk thema we werken en welke letter er in de lettermuur zit. Ook andere belangrijke activiteiten staan in de digitale agenda. Verder kan de leerkracht er berichten plaatsen die belangrijk en/of leuk zijn. Tevens bestaat er voor de leerkracht de mogelijkheid om hier foto’s van de klas te delen met de ouders.

Regelmatig zal de leerkracht een beroep doen op de hulp van ouders. Zo zijn er bijvoorbeeld de volgende activiteiten waarbij we hulp kunnen gebruiken: klassenouders, luizenouders, begeleiding bij excursies en het schoolreisje.

 

Oudergesprekken

Voordat uw kind bij ons op school start wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, uw kind is hierbij van harte welkom. Als uw kind eenmaal op school zit hebben we op vaste momenten in het schooljaar oudergesprekken over de voortgang van uw kind. In september houden we startgesprekken, doel van deze gesprekken is om u en uw kind te leren kennen. In februari en juni zijn er gesprekken waarin de voortgang van uw kind wordt besproken op de verschillende ontwikkelgebieden binnen ons aanbod en kunt u werk van uw kind bekijken. 

Voor de overgang van kinderen naar de volgende groep kijken wij naar de vorderingen, cognitieve en sociale ontwikkeling van elk afzonderlijk kind. Deze individuele ontwikkeling bepaalt in welke groep een kind het volgend schooljaar verder gaat bij ons op school.