Passend Primair Onderwijs regio Leiden

De scholen binnen PPO regio Leiden verzorgen samen passend onderwijs voor kinderen van 4 – 13 jaar. We gaan daarbij uit van hun ontwikkelingsmogelijkheden en hun talenten. Bij het samenwerkingsverband zijn zowel de gewone basisscholen als de scholen voor speciaal (basis) onderwijs betrokken. De gemeenten binnen onze regio zijn; Voorschoten, Wassenaar, Oegstgeest, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Zoeterwoude en Leiden. Klik op het logo om meer informatie lezen over Passend Primair Onderwijs

Waar we goed in willen zijn als PPO regio Leiden:
- Passende ondersteuning bieden binnen de basisschool.
- Doen wat nodig is.
- Prima scholen voor speciaal (basis) onderwijs voor kinderen die dat echt nodig hebben.
- Overleg met ouders in een vroegtijdig stadium.
- Betrokken leerkrachten die handelingsgericht werken.
- Inzet van experts vanuit het speciaal (basis)onderwijs in de basisscholen.
- Snelle hulp en ondersteuning in crisissituaties aan kinderen, ouders en scholen.
- Heldere procedures met zo min mogelijk administratieve druk.
- Goede samenwerking met de kinderopvang, het voortgezet onderwijs en de jeugdhulp. 

Centrum voor Jeugd en Gezin Oegstgeest

Voor alle vragen over opvoeden en groeien kunt u terecht bij het CJG Oegstgeest. Op de website van het CJG staat een schat aan informatie en tips over kinderen in alle leeftijdscategorieën. Klik op het logo om meer te lezen.

Sfeerimpressie

Joppendag 2 Klokken
Project wetenschap en techniek Sportdag