Vormen van onderwijs

Binnen onze school hanteren wij diverse vormen van onderwijs. Allereerst de groeperingsvormen: het waaiersmodel. Binnen alle groepen gebruiken wij het GIP-model en diverse werk- en organisatievormen. Hieronder wordt een en ander toegelicht.

het Waaiermodel

Het waaiermodel bestaat uit een combinatie van zowel jaargroepen als combinatiegroepen.

In de groepen 1/2 zitten de kinderen altijd in gecombineerde groepen. Dit doen we om het spelend van en met elkaar leren te stimuleren. Tegelijkertijd kunnen kinderen van groep 1 meedoen met kinderen van groep 2 en omgekeerd bij de diverse opdrachten en instructies.

Na de groepen 1/2 komen de kinderen in een jaargroep of een combinatiegroep. De leerkrachten van de groepen 1/2 en groepen 3 maken hiervoor een indeling die zo goed mogelijk past bij de individuele kinderen en de groepsdynamiek als geheel. De groepen zijn verdeeld in drie clusters:
- cluster 3/4 bestaat uit: jaargroep 3, combinatiegroep 3/4 en jaargroep 4.
- cluster 5/6 bestaat uit: jaargroep 5, combinatiegroep 5/6 en jaargroep 6.
- cluster 7/8 bestaat uit: jaargroep 7, combinatiegroep 7/8 en jaargroep 8.

Binnen de clusters vinden er regelmatig groepsdoorbroken lessen en activiteiten plaats. Daardoor kunnen we onderwijs op niveau geven en tevens werken aan de saamhorigheid binnen de school.

Per schooljaar bekijken wij in welke groep uw kind het best tot zijn of haar recht kan komen, waarbij de continuïteit in de groep een belangrijke afweging is.  

GIP-model

Binnen alle groepen hanteren wij het GIP-model, dit staat voor: Groepsgericht en Individueel Pedagogisch Handelen. Dit betekent dat wij gerichte korte instructies geven met behulp van het EDI-mogel. Deze instructies vinden in groepen, kleinere groepjes of individueel plaats. Verder hanteren wij hierbij groepsafspraken waarbij kinderen hun werk zelf kunnen inplannen, hulp kunnen vragen of juist hulp kunnen verlenen aan andere kinderen.
De leerkrachten controleren het werk en stellen doelen en instructies hierop bij.

coöperatieve Werkvormen

In de groepen worden diverse werkvormen gebruikt, die zijn geënt op coöperatief leren. Het meubilair is bijvoorbeeld zo opgesteld dat de kinderen kunnen samenwerken of een instructie kunnen volgen wanneer gewenst. In elke groep staat een instructietafel waaraan kinderen in kleine groepjes of individueel instructies, feedback (hoe heb je het gedaan?) of feed-up (hoe kun je verder?) krijgen.
De werkvormen die worden gebruikt zijn gericht op het optimaal activeren van kinderen, bijvoorbeeld in tweetallen elkaar interviewen, sommen oefenen terwijl de kinderen door het lokaal lopen en elkaar bevragen, groepswerk waarbij kinderen diverse rollen vervullen. Daarnaast werken de kinderen ook gewoon rustig op zichzelf bij het verwerken van de leerstof.

 

 

Sfeerimpressie

Project wetenschap en techniek Zomerpleinfeest 2
Koningsdag Klokken