Vormen van onderwijs

Binnen onze school hanteren wij diverse vormen van onderwijs. Allereerst de groeperingsvormen: het waaiersmodel. Binnen alle groepen gebruiken wij het GIP-model en diverse werk- en organisatievormen. Hieronder wordt eea toegelicht.

het Waaiersmodel

Het waaiersmodel bestaat uit jaargroepen en combinatiegroepen.
Groepen 1/2 zijn altijd gecombineerd omdat de kinderen veelal spelend leren van en met elkaar. Tegelijkertijd kunnen kinderen van groep 1 meedoen met kinderen van groep 2 en omgekeerd bij de diverse opdrachten in instructies.
Verder hanteren wij groep 3, groep 3/4, groep 4, groep 5, groep 5/6, groep 6, groep 7, groep 7/8 en groep 8.
Per schooljaar bekijken wij in welke groep uw kind het best tot zijn of haar recht kan komen. 

GIP-model

Binnen alle groepen hanteren wij het GIP-model, dit staat voor: Groepsgericht en Individueel Pedagogisch Handelen. Dit betekent dat wij gerichte korte instructies geven, in groepen, kleinere groepjes of individueel. Verder hanteren wij hierbij groepsafspraken waarbij kinderen hun werk zelf kunnen inplannen, hulp kunnen vragen of juist hulp kunnen verlenen aan andere kinderen.
De leerkrachten controleren het werk en stellen doelen en instructies hierop bij.

coöperatieve Werkvormen

In de groepen worden diverse werkvormen gebruikt, die zijn geënt op coöperatief leren. Het meubilair is bijvoorbeeld zo opgesteld dat de kinderen kunnen samenwerken of een instructie kunnen volgen wanneer gewenst. In elke groep staat een instructietafel waaraan kinderen in kleine groepjes of individueel instructies, feedback (hoe heb je het gedaan?) of feed-up (hoe kun je verder?) krijgen.
De werkvormen die worden gebruikt zijn gericht op het optimaal activeren van kinderen, bijvoorbeeld in tweetallen elkaar interviewen, sommen oefenen terwijl de kinderen door het lokaal lopen en elkaar bevragen, groepswerk waarbij kinderen diverse rollen vervullen (leider, materiaalbeheerder, verslaggever, mediator etcetera.) Daarnaast werken de kinderen ook gewoon rustig op zichzelf bij het verwerken van de leerstof.

 

 

Sfeerimpressie

Sportdag Zomerpleinfeest
Zomerpleinfeest 2 Koningsdag