De Vogels behaalt goede resultaten


  • Resultaten worden via de adaptieve software van Snappet nauwlettend gevolgd. Instructies, doelen en begeleiding worden afgestemd op de behoefte van de groep en de individuele leerlingen.
  • Tweemaal per jaar nemen toetsen van Cito af op de gebieden rekenen, begrijpend lezen en spelling om de voortgang van de leerlingen op de langere termijn objectief te kunnen monitoren.
  • Aan het eind van groep 8 maken de kinderen de landelijke Cito eindtoets
  • Drie keer per jaar wordt aan de kinderen en ouders een rapport gegeven.
  • We hanteren de minimale eisen vanuit het ministerie van Onderwijs als onze ondergrens en stellen zelf onze eigen eisen van kwaliteit op de streefniveaus en vaardigheden van de kinderen. 

Sfeerimpressie

Joppendag Joppendag 2
Zomerpleinfeest 2 Zomerpleinfeest