De Vogels behaalt goede resultaten


  • Resultaten worden via methodegebonden toetsen en tweejaarlijkse landelijke toetsen verkregen. Onze scores zijn ruim boven het landelijk gemiddelde.
  • Wij werken opbrengstgericht: op grond van resultaten worden kinderen begeleid.
  • Drie keer per jaar wordt aan ouders gerapporteerd.

Laatste nieuws

Overzicht nieuws

Uit het fotoboek

P1030634 P1030751
P1020997 P1020972

Overzicht fotoalbums