De Vogels behaalt goede resultaten


  • Resultaten worden via de adaptieve software van Snappet nauwlettend gevolgd. Instructies, doelen en begeleiding worden afgestemd op de behoefte van de groep en de individuele leerlingen.
  • Tweemaal per jaar nemen toetsen van Cito af op de gebieden rekenen, begrijpend lezen en spelling om de voortgang van de leerlingen op de langere termijn objectief te kunnen monitoren.
  • Aan het eind van groep 8 maken de kinderen de landelijke Cito eindtoets
  • Drie keer per jaar wordt aan de kinderen en ouders een rapport gegeven.
  • We hanteren de minimale eisen vanuit het ministerie van Onderwijs als onze ondergrens en stellen zelf onze eigen eisen van kwaliteit op de streefniveaus en vaardigheden van de kinderen. 

Sfeerimpressie

Joppendag 2 Sportdag
Klokken Zomerpleinfeest