De Vogels behaalt goede resultaten


  • Resultaten worden via methodegebonden toetsen en tweejaarlijkse landelijke toetsen verkregen. Onze scores zijn ruim boven het landelijk gemiddelde.
  • Wij werken opbrengstgericht: op grond van resultaten worden kinderen begeleid.
  • Drie keer per jaar wordt aan ouders gerapporteerd.

Sfeerimpressie

Zomerpleinfeest Joppendag
Sportdag Koningsdag