Een goede basis


Inhoudelijk zijn wij sterk

 • Basisvaardigheden zoals taal, rekenen, lezen en spelling staan voorop.
 • Wereldoriëntatie in projecten, methode en onderzoek (wetenschap en techniek).
 • Jaarlijks het schoolproject waarin elke groep een bedrijf opzet rondom een bepaald thema.
 • Engels in groep 1-8 .
 • Expressie: handvaardigheid, tekenen, muziek en een voorstelling elk jaar door elke groep.  


Optimale vormen van onderwijs en opvoeding worden ingezet

 • GIP: groeps- en individueel pedagogisch handelen: systeem met effectieve instructies en zelfstandig werken waarbij ruimte is voor verschillen in aanleg en tempo.
 • Coöperatief leren: optimale groepsorganisatie met intensieve werkvormen waarbij de hersenactiviteit en daarmee leeropbrengst van kinderen wordt verhoogd.
 • Mediation voor leerlingen: omgaan met conflicten


De Vogels is ondernemend in het inzetten van middelen

 • Financiële middelen worden optimaal ingezet ter optimalisering onderwijs (investeringen).
 • Subsidies worden regelmatig aangevraagd en toegewezen.
 • Moderne middelen worden effectief ingezet; we hebben touchscreens in alle klassen, Ipads in de kleutergroepen en Chromebooks voor elke leerling in de groepen 4 t/m 8.

 

Sfeerimpressie

Sportdag Klokken
Zomerpleinfeest 2 Zomerpleinfeest