Doelen van ons onderwijs


Op OBS De Vogels wordt aan diverse onderwijskundige doelen gewerkT

  1. Op toetsen Cito-leerlingvolgsysteem scoort minmaal 80% van de leerlingen voldoende (a,b,c score).
  2. Kinderen worden op en boven hun niveau uitgedaagd en hebben beschikking over het juiste materiaal.
  3. Onderwijskundige aspecten worden geoptimaliseerd, waaronder: coöperatief leren, Engels, wetenschap en techniek.

Speerpunten voor het schooljaar 2018-2019

Wij blijven onszelf verbeteren om het onderwijs te optimaliseren. Daarom verdiepen wij ons komend schooljaar in de volgende onderwerpen:

  • Versterken muzikale vaardigheden en het inzetten van wekelijkse muziekles door groepsleerkrachten (naast de vakleerkracht muziek). Hiertoe worden groepsleerkrachten bijgeschoold (didactiek en eigen vaardigheid muziekinstrumenten) met behulp van de subsidie “Muziekimpuls”;
  • Verwerving van reken-, taal en spellingvaardigheden via individuele leerdoelen met behulp van het software-programma Snappet. Teamtrainingen worden ingepland.
  • Thema’s wereldoriëntatie van groep 1-8 zo dat kinderen in bepaalde periodes aan afgesproken thema’s werken. Groepen 5-8 Naut thema’s, groepen 1-4 sluiten aan met kerndoelen en putten uit diverse bronnen (afstemming en taakverdeling binnen clusters).
  • Schrijfonderwijs: Nieuwe methode Pennenstreken. Creatief schrijven: vanaf groep 3 tweewekelijkse opdracht creatief schrijven.
  • Begrijpend lezen aanpak verbeteren: korte instructies, kinderen zelf laten lezen/opdrachten maken (zodat zij leren begrijpend lezen: wat staat hier eigenlijk), zelfstandig begrijpend leeslessen laten doen (niet laten ‘samenwerken’), checken op alles netjes en volledig ingevuld, inhoudelijk nabespreken. Leerkracht zelf analytisch en kritisch kijken naar de taal/opdrachten/leerstof, kinderen erin meenemen.
 

Sfeerimpressie

Sportdag Project wetenschap en techniek
Klokken Joppendag