Doelen van ons onderwijs


Op OBS De Vogels wordt aan diverse onderwijskundige doelen gewerkT

  1. Op toetsen Cito-leerlingvolgsysteem scoort minmaal 80% van de leerlingen voldoende (a,b,c score).
  2. Kinderen worden op en boven hun niveau uitgedaagd en hebben beschikking over het juiste materiaal.
  3. Onderwijskundige aspecten worden geoptimaliseerd, waaronder: coöperatief leren, Engels, wetenschap en techniek.

Speerpunten voor het schooljaar 2017-2018

Wij blijven onszelf verbeteren om het onderwijs te optimaliseren. Daarom verdiepen wij ons in schooljaar 2017-2018 in de volgende onderwerpen:
1. Met behulp van de subsidie ‘Muziekimpuls’, muziekonderwijs versterken; 2. Reken-, taal en spellingvaardigheden verwerven door directe feedback en individuele oefenstof op niveau via het software-programma Snappet; 3. Wereldoriëntatie zo inrichten dat  kinderen op diverse manieren de leerstof kunnen verwerken zoals: het maken van werkstukken, presentaties, verhalend schrijven en tekenen.

Laatste nieuws

Zomerpleinfeest
In Vogelvlucht nr. 21
In Vogelvlucht nr. 20
In Vogelvlucht nr 19
In Vogelvlucht nr. 18

Overzicht nieuws

Uit het fotoboek

P1030279 P1030456
P1020884 P1040667

Overzicht fotoalbums