Doelen van ons onderwijs


Op OBS De Vogels wordt aan diverse onderwijskundige doelen gewerkT

  1. Op toetsen Cito-leerlingvolgsysteem scoort minmaal 80% van de leerlingen voldoende (a,b,c score).
  2. Kinderen worden op en boven hun niveau uitgedaagd en hebben beschikking over het juiste materiaal.
  3. Onderwijskundige aspecten worden geoptimaliseerd, waaronder: coöperatief leren, Engels, wetenschap en techniek.

Speerpunten voor het schooljaar 2017-2018

Wij blijven onszelf verbeteren om het onderwijs te optimaliseren. Daarom verdiepen wij ons in schooljaar 2017-2018 in de volgende onderwerpen:
1. Met behulp van de subsidie ‘Muziekimpuls’, muziekonderwijs versterken; 2. Reken-, taal en spellingvaardigheden verwerven door directe feedback en individuele oefenstof op niveau via het software-programma Snappet; 3. Wereldoriëntatie zo inrichten dat  kinderen op diverse manieren de leerstof kunnen verwerken zoals: het maken van werkstukken, presentaties, verhalend schrijven en tekenen.

Laatste nieuws

Overzicht nieuws

Uit het fotoboek

P1040026 P1040138
P1120785 P1020602

Overzicht fotoalbums