Onderwijs op de Vogels


Waar staan we voor?

De Vogels is een openbare school waar ieder kind welkom is. We bieden onderwijs waarbij intellectuele, sociale, motorische en kunstzinnige vaardigheden verder worden ontwikkeld. Er heerst een veilig klimaat met duidelijke regels en afspraken, waarbinnen eenieder kan gedijen en creativiteit mogelijk is.
 

De Vogels: ondernemend in onderwijs

De Vogels is volop in beweging en zoekt steeds naar mogelijkheden ter optimalisatie van het onderwijs. Wij willen minimaal de kerndoelen bereiken en liefst meer. Wij zijn ondernemend om dat we actief zoeken naar oplossingen en ideeën omzetten in daden. Daarbij stimuleren wij de ondernemingszin bij kinderen.

Dit doen we door kinderen te stimuleren kansen te pakken, ideeën om te zetten in daden en creatieve oplossingen te bedenken. Voorbeelden van ondernemende projecten op school zijn: voorstellingen maken, het jaarlijkse schoolproject Wetenschap en Techniek, het jaarlijkse project Ondernemen waarbij kinderen met micro-krediet een bedrijfje opzetten, het Zomerpleinfeest waarbij kinderen worden gestimuleerd eigen produkten of diensten te verkopen. Dit om kinderen ruimte en uitdaging te laten ervaren van ondernemen, gericht op positieve actie en de toekomst.

 

Sfeerimpressie

Project wetenschap en techniek Zomerpleinfeest
Sportdag Joppendag