Onderwijs op de Vogels


Waar staan we voor?


De Vogels is een openbare school waar ieder kind welkom is. We bieden onderwijs waarbij intellectuele, sociale, motorische en kunstzinnige vaardigheden verder worden ontwikkeld. Er heerst een veilig klimaat met duidelijke regels en afspraken, waarbinnen eenieder kan gedijen en creativiteit mogelijk is. De kernwaarden waaruit we werken zijn: vertrouwen, groei en ondernemend.
 

 

De Vogels: ondernemend in onderwijs

De Vogels is volop in beweging en zoekt steeds naar mogelijkheden ter optimalisatie van het onderwijs. Wij zijn ondernemend omdat we actief zoeken naar oplossingen voor de uitdagingen die op ons pas komen en onze ideeën omzetten in daden. Daarbij stimuleren wij de ondernemingszin bij kinderen.

Dit doen we door kinderen te stimuleren kansen te pakken, ideeën om te zetten in daden en creatieve oplossingen te bedenken. We werken thematisch tijdens wereldoriëntatie en hebben daarbij oog voor de vaardigheden die nodig zijn om onderzoek te doen, samen te werken en het resultaat te presenteren aan anderen. 

Voorbeelden van jaarlijkse ondernemende projecten bij ons op school zijn:
- het maken van een voorstelling in elke groep.
- het project Wetenschap en Techniek
- het project Ondernemen, waarbij de kinderen met een micro-krediet een echt bedrijf(je) opzetten, hun producten of diensten verkopen en de lening terugbetalen. De winst gaat naar Day for a change, een organisatie die microkredieten verleent aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. 
- de kinderboekenmarkt, waar kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 hun tweedehands leesboeken kunnen verkopen.
- het Zomerpleinfeest, waarbij kinderen worden gestimuleerd eigen producten of diensten te verkopen.

We doen deze activiteiten om de kinderen de ruimte en de uitdaging te laten ervaren van het ondernemen, gericht op groei, positieve actie en de toekomst.

Sfeerimpressie

Joppendag 2 Klokken
Zomerpleinfeest 2 Joppendag