In Vogelvlucht nr. 11

Agenda


7 en 9 feb Rapportgesprekken
21 feb Voorstelling groep 5/6
23 feb Joppendag
24 feb - 6 mrt Voorjaarsvakantie


Zien!

Dit schooljaar zijn wij begonnen met een leerlingvolgsysteem waarbij kinderen sociaal-emotioneel ook worden ‘gevolgd’. Dat wil zeggen dat de leerkrachten van uw kind twee maal per jaar observaties doen en die via een digitaal systeem opslaan. Door de jaren heen is de ontwikkeling van het kind te zien. Tevens nemen wij via de methode Zien! vragenlijsten af bij de kinderen uit groep 5 t/m 8. Hierbij wordt hun welbevinden en sociale veiligheid in kaart gebracht.
Meer informatie over Zien! vindt u in de bijlage.

Snappet

Snappet is een digitale manier om te leren rekenen, lezen of spellen. De kinderen krijgen via een laptop of andere device opdrachten en directe feedback op hun antwoorden. Bij foute antwoorden moeten zij deze verbeteren vóórdat zij verder kunnen. Leerkrachten kunnen via hun computer de kinderen volgen en daardoor snel en direct zien waar hulp nodig is of extra oefenstof. Ook kunnen zij nieuwe lessen klaarzetten voor kinderen die zover zijn.
De methodes die wij nu voor bepaalde vakken gebruiken zoals Wereld in getallen of Taalactief zijn in Snappet verwerkt. Dat betekent dat de leerlijnen die wij nu gebruiken intact blijven.
Naast de device hebben de kinderen een schrift waarin zij opdrachten kunnen uitrekenen, uitproberen of uittekenen om tot een goed antwoord te komen.
Binnenkort starten wij in groep 6 met een gratis pilot. De ouders/verzorgers van deze groep krijgt via Maxclass meer informatie. Vele scholen gingen ons reeds voor en laten zien dat het gebruik van Snappet leidt tot verbetering van resultaten. Wij verwachten vanaf volgend schooljaar Snappet uit te breiden naar andere groepen.

Joppendag

Donderdag 23 februari is het Joppendag op De Vogels. Op deze dag vieren we samen de verjaardag van alle juffen en meesters. Om er een extra feestelijke dag van te maken organiseert de oudervereniging ieder jaar leuke activiteiten voor de kinderen en leerkrachten.
Wát we dit jaar gaan doen is nog een verrassing maar het thema kunnen we alvast verklappen: SUPERSTAR. De dag wordt extra feestelijk als de kinderen verkleed komen als een superstar.
De lunch- en pauzetijden zijn zoals altijd op donderdag. Het 10 uurtje wordt door de oudervereniging verzorgd.
Voor de activiteit hebben we per groep, een kort moment, 2 hulpouders nodig. Dus heeft u zin en tijd om te helpen dan kunt u zich opgeven bij de de leerkracht. Hartelijk bedankt alvast!

De Schoolbibliotheek

Hierbij nieuws vanuit de Bibliotheek Commissie!

Wat doet de Bibliotheek Commissie?

De Bieb Commissie draagt zorg voor het onderhoud van de schoolbibliotheek. Dit omvat de instandhouding van de huidige collectie, jaarlijkse aanvulling met nieuwe boeken en de coördinatie van het opruimen. Verder houden we ons bezig met de jaarlijks terugkerende Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen.
Wij komen drie keer per schooljaar samen om te vergaderen over alle biebse zaken.
De huidige leden
De huidige leden zijn:
leerkrachten: Wendy Fok (groep 4) en Kristel Bake groep (1/2)
ouders: Angélique Colette, Oddette Tysma, Christine Robben en Nancy Hijmans
Nieuwe leden gezocht voor het Bieb-team
Wij zijn op zoek ouders die ons 'bieb-team' willen versterken.
Wat houdt het in:
Op maandag, woensdag en vrijdag wordt de schoolbieb opgeruimd. U kunt aangeven welke dagen u beschikbaar bent. U kunt het opruimen doen nadat uw kind(eren) naar school zijn gebracht of voordat u hen weer ophaalt. Reken op een half uur per keer.

Periodiek rooster:
We streven ernaar dat ieder eens in de 6 weken aan de beurt is. Dit is mede afhankelijk van de hoeveelheid ouders in het bieb-team. Momenteel is het aantal ouders dusdanig dat we een periodiek rooster hebben van eens per 4 weken.
Aanmelden:
Je kunt je aanmelden via bieb@obsdevogels.nl of de intekenlijsten die m.i.v. volgende week op het prikbord bij de klas hangen.

Leestips van de Kinderboekenambassadeur
Gouden Griffel-winnaar Jan Paul Schutten is de kinderboekenambassadeur van Nederland. Zijn posting van januari bevat twee lijsten met boeken die hij heeft laten samenstellen door zo'n vijftien 'kinderboekenexperts'.
Er is een lijst voor de onderbouw en één voor de bovenbouw met vijftig verkrijgbare titels. Hierin staan klassiekers, bestsellers, bijzondere boeken, extreem toegankelijke boeken, encyclopedieën, moppenboeken: van alles wat dus.
Wil je meer weten, kijk dan op http://www.kinderboekenambassadeur.nl/blog/hoe-vind-je-het-juiste-boek-voor-ieder-kind

Namens de Bieb Commissie, Nancy Hijmans

Binnengekomen: Activiteiten in het Utopa Weeshuis Kinderrechtenhuis

In de komende maanden organiseren wij weer bijzondere activiteiten in het Utopa Weeshuis Kinderrechtenhuis.
Voor kinderen 2-4 jaar
• Ontdek Atelier (5x). Start 6 maart
Voor kinderen 4-10 jaar
• Zingen voor kinderen. Elke week op maandagmiddag
Voor kinderen 7-10 jaar
• Creatieve middagen (nog 4x). Elke eerste maandag van de maand
Voor kinderen 10-12 jaar
• Praten voor publiek (9x). Start 26 januari
• De Wereldkeuken (7x). Start 8 maart
• Textiel Atelier (8x). Start 6 april
• Fotografie (6x). Start 10 mei
Voor jongeren 13-18 jaar
• Film & Video voor jongeren (10x). Start 24 januari
• Improvisatie Ensemble (6x). Start 20 februari

Je kunt je aanmelden via www.weeshuisleiden.nl. Alle activiteiten zijn gratis!
Lijkt één van de onderstaande activiteiten je leuk, meld je dan snel aan! Er zijn voor sommige cursussen nog maar een paar plekken vrij. Meer informatie over de cursussen vind je op onze website. In het weeshuis moet je wezen!


Wij wensen u een fijn weekend,
team OBS De Vogels

Laatste nieuws

Overzicht nieuws

Sfeerimpressie

Joppendag 2 Zomerpleinfeest
Koningsdag Project wetenschap en techniek