In Vogelvlucht nr. 10

Agenda


25 jan - 1 feb   Nationale voorleesdagen
2 feb                Voorstelling groep 5/6
7 en 9 feb        Rapportgesprekken
23 feb              Joppendag
24 feb - 6 mrt   Voorjaarsvakantie

Januari toetsmaand

Wij zijn weer rustig opgestart na de kerstvakantie. Zowel in december en in januari zijn er best veel zieke kinderen, een griepgolf kunnen ook wij niet ontlopen.
In de tweede, derde en vierde week van januari nemen wij, vooral in de ochtenden, Cito-toetsen af. Wanneer kinderen er niet zijn, moeten we andere momenten vinden om de toets af te nemen. Ziek is ziek, daar is niets aan te doen maar lukt het wel, kom svp naar school.

Rapportgesprekken op 7 en 9 februari van 16.00 tot 20.00 uur

De rapportgesprekken staan gepland op dinsdag 7 en donderdag 9 februari van 16.00 - 20.00 uur.
Vanaf volgende week woensdagochtend 8.15 uur hangen de roosters bij de klaslokalen waarop u zich kunt inschrijven.
Wij kunnen niet meer zelf indelen vanwege het feit dat de gesprekken gedeeltelijk op de middag worden gehouden en wij vaak niet weten welke ouders wel of niet kunnen. Wij rekenen op uw begrip.

Rapporten

De leraar bespreekt het rapport met de kinderen vanaf groep 3 op maandag 6 februari, vóór de oudergesprekken. De kinderen krijgen het rapport die dag ook mee naar huis, zodat u het rapport en de uitleg rustig kunt lezen vóór het gesprek. Dit zodat het 10-minutengesprek goed besteed kan worden. Aan u het verzoek het rapport weer mee te brengen op het rapportgesprek.

Dit jaar zijn de rapporten een beetje anders dan u gewend bent. Wij gebruiken o.a. ons administratiesysteem bij de totstandkoming ervan. De normering is eveneens aangepast. U vindt de uitleg bij het rapport zelf. Cito-uitslagen worden op een apart vel vermeld.
De veranderingen in de wijze van rapporteren hebben geen invloed op de advisering voor het Voortgezet Onderwijs.

Taalgebruik

Het valt ons op dat diverse kinderen taalgebruik hebben, dat niet goed in de smaak valt. Wij spreken kinderen hierop aan omdat goede omgangsvormen nu eenmaal bij opvoeden horen. Ook andere gebruiken als: eten met de mond dicht, niet rennen op de gang, passend stemgebruik behoren hiertoe.
Deze waarden geven kinderen houvast, ondanks het feit dat zij dit niet altijd leuk vinden.
In bepaalde culturen gebruikt men het spreekwoord “It takes a village to raise a child”. Met andere woorden: laten wij hierbij samen optrekken: ouders, pedagogisch medewerkers en leraren.

Vulpen, stabylo en koptelefoon

Vanaf groep 3 kunt u, tegen een laag tarief, een lamy-vulpen op school kopen. De vullingen levert de school gratis. De kinderen gebruiken de vulpen tot en met groep 6.
Sommige kinderen gebruiken liever de stabylo-pen, dat mag wel maar heeft niet onze voorkeur bij het aanleren van een vloeiend handschrift. De stabylo-pen en vullingen komen voor uw eigen rekening.
Kinderen vanaf groep 3 mogen hun eigen koptelefoon meenemen voor het werken aan de computer. Zij dragen zelf zorg hiervoor. De schoolhoofdtelefoons zijn snel stuk en minder hygienisch.

Buitenschoolse activiteit: Blokfluitles

Wil je graag een muziekinstrument spelen en samen spelen? Kom dan een open les Blokfluit
volgen na schooltijd. Dat kan op dinsdagmiddag van 17.00 – 17.40 uur voor beginners (vanaf 6
jaar). Er zijn open lessen op dinsdag 7 en 14 februari. Je kunt dan ook een blokfluit lenen, als je
er zelf geen hebt. Een open les kost € 5,00. Meer informatie:
https://www.mirtetak.nl/cursussen/voor-kids/blokfluitles. Graag wel even opgeven !

Bericht CJG - Webinar: Opvoeden zonder straffen en belonen

Er gaan steeds meer geluiden op om op te voeden met minder belonen en straffen. In dit webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, krijg je volop inspiratie hoe je dat kunt aanpakken. Tischa Neve vertelt over de kanttekeningen van straffen en belonen en over wat het oplevert als je het anders aanpakt. Meld je nu aan voor de gratis Webinar op 23 januari via http://grootenklein.nl/webinar/.


Wij wensen u een fijn weekend,
team OBS De Vogels

Laatste nieuws

Overzicht nieuws

Sfeerimpressie

Sportdag Joppendag
Zomerpleinfeest 2 Joppendag 2