In Vogelvlucht nr. 2

Agenda


29 sept. Hutspot en minikoraal
30 sept. Studiedag, alle leerlingen vrij
3 okt. Leidens Ontzet, alle leerlingen vrij
4-6 okt. Oudergesprekken
5 -15 okt. Kinderboekenweek
17-21 okt. Herfstvakantie
24 okt. Studiedag, alle leerlingen vrij

Beleid mobiele telefoons

Tot nu toe konden kinderen hun mobiele telefoon meenemen naar school mits hij niet werd gebruikt.
Er zijn signalen dat meerdere kinderen zich niet aan deze regel houden.
Daarom het volgende:
mobiele telefoons blijven thuis.
kinderen kunnen zonodig, na toestemming van school, van de schooltelefoon gebruik maken.
kinderen die hun mobieltje toch meenemen, geven deze af bij de leerkracht. Aan het eind van de schooldag krijgt de leerling zijn mobieltje terug.
NB: de school draagt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken van dergelijke eigendommen, ook niet na inlevering bij leerkrachten.
Bij deze vragen wij u met klem om medewerking.

Uitgerust naar school

Steeds vaker valt het ons op dat kinderen moe zijn op school. Bij doorvragen blijkt regelmatig dat kinderen laat slapen en schermpjes op hun slaapkamer hebben. Over het laatste gaat het.
Wij werken er hard aan om het maximale uit de kinderen te halen, in gedrag en prestaties. Dan is redelijk uitgerust zijn wel een basisvoorwaarde. Als uw kind niet kan slapen, laat hem lezen of iets anders educatiefs maar vermijdt svp schermpjes. Schermpjes zorgen ervoor dat hersenen het signaal krijgen dat het dag is ipv avond/nacht, waardoor het slaapritme verder wordt verstoord.
Zonder belerend te willen zijn, vragen wij uw aandacht hiervoor. Hartelijk dank.

Informatievoorziening / gesprekken ouders

Zoals eerder vermeld in In Vogelvlucht, hebben wij in overleg met de MR, besloten vanaf dit schooljaar een gewijzigde gesprekkencyclus te hanteren.
Begin oktober houden wij oudergesprekken waarbij leerkrachten de voortgang van uw kind bespreken en waarbij u eveneens informatie over uw kind kunt delen. Er is dan geen schriftelijke rapportage.
De 10-minutengesprekken zijn begin februari en eind juni 2016 ingepland. Hierbij krijgt u ook een schriftelijke terugkoppeling over de resultaten van uw kind. Tevens worden de Cito-scores vanuit het leerlingvolgsysteem meegenomen in de gesprekken.
Vanzelfsprekend zijn tussentijdse gesprekken op aanvraag mogelijk.

Intekenen voor oudergesprekken 4-6 oktober

Voorheen werd de indeling van de gesprekken centraal gedaan. Dit jaar doen we het op een andere manier: u kunt zichzelf intekenen. Vanaf 19 september hangen de intekenlijsten bij de lokalen. De gesprekken duren 10 minuten. De tijden die hiervoor zijn gereserveerd, zijn:
dinsdag 4 oktober: 16.00-18.00 uur;
woensdag 5 oktober: 13.00-15.00 uur;
donderdag 6 oktober: 19.00-21.00 uur.

Blokfluitles op de BSO

Wil je graag muziekles en een instrument leren spelen, kom dan een keertje blokfluiten! Op dinsdag 20 september beginnen de blokfluitlessen weer. Je kunt een blokfluit lenen en een open les komen doen. Voor kids van 6 – 7 jaar van 16.30 - 17.00 uur. Vanaf 7 jaar is er les van 17.00 - 17.30 uur. Een open les kost
€ 5,00. Graag even tevoren opgeven . Meer informatie en opgave: https://www.mirtetak.nl/cursussen/voor-kids/blokfluitles

Adres- mailwijzigingen & telefoonnummers of wijzigen LUS - Herhaalde oproep

Wilt u zo vriendelijk zijn (mail)adreswijzigingen, telefoonnummers, ed door te geven aan xandra@obsdevogels.nl, zodat u alle informatie goed kunt ontvangen en bereikbaar bent wanneer nodig.
Dit geldt ook voor wijzigingen met betrekking tot het Lunchen op School.

Wij wensen u allen een fijn weekend
team OBS De Vogels

Laatste nieuws

Overzicht nieuws

Sfeerimpressie

Klokken Joppendag 2
Project wetenschap en techniek Zomerpleinfeest