in Vogelvlucht nr. 1

Agenda


 31 aug. Informatieavond
29 sept. Hutspot en minikoraal
30 sept. Studiedag, alle leerlingen vrij
3 okt. Leidens Ontzet, alle leerlingen vrij
4-6 okt. Oudergesprekken
5 -15 okt. Kinderboekenweek
17-21 okt. Herfstvakantie
24 okt. Studiedag, alle leerlingen vrij


Welkom op school in het nieuwe schooljaar

Wij zijn blij dat we alle kinderen weer konden verwelkomen na de zomervakantie en ook een aantal nieuwkomers. De start was fijn, rustig en natuurlijk warm, vooral gisteren. Gelukkig konden de kinderen ook met water spelen, in de schaduw en vandaag ging de bovenbouw naar ‘t Joppe.
Mocht het nog een keer zo heet worden als bijvoorbeeld donderdag, dan kunnen wij tropenrooster invoeren. Houdt u de website svp in de gaten. We starten dan om 8 uur en gaan door tot 13.30, met een half uur pauze, zodat wij geen onderwijsuren inleveren.
Op de website vindt u meer informatie over het schooljaar: kalender, schoolgids etcetera.

Informatieavond woensdag 31 augustus

Aanstaande woensdag wordt in alle groepen informatie gegeven over de groep, het schooljaar, de leerstof etcetera.
Voor de groepen 1/2 en 5/6 zijn de tijden van 19.00-20.00 uur, voor groepen 3/4 en 7/8 van 20.00 tot 21.00 uur. U wordt verwacht in het lokaal van uw kind(eren). Graag tot dan.
Wilt u zo vriendelijk zijn (mail)adreswijzigingen, telefoonnummers ed door te geven aan xandra@obsdevogels.nl, zodat u alle informatie goed kunt ontvangen en bereikbaar bent wanneer nodig.

Avondvierdaagse 6-9 september

U kunt zich weer opgeven voor de Avond4daagse. Via uw kind worden brieven vanuit de OV uitgedeeld. Dit jaar gaat de route ook langs de school, we zien u graag…

OV zoekt nieuwe leden!

Wilt u actief, regelmatig of af en toe, een bijdrage leveren aan activiteiten op school en meedenken in het OV-overleg, stuur een mailtje naar OV@obsdevogels.nl. Informatie inwinnen kan natuurlijk ook. Zie ook de website en schoolgids.

LUS - Lunchen op School - herhaalde oproep

Indien er wijzigingen zijn of indien uw kind volgend schooljaar bijvoorbeeld een dag extra overblijft, dan verzoeken wij u vriendelijk dit uiterlijk 2 september door te geven aan Xandra via de mail: xandra@obsdevogels.nl.

Regels en afspraken

Aan het begin van het schooljaar zijn de leerkachten veel bezig met afspraken en gedragsregels in de groepen. Dit om er een fijn jaar van te maken waarbij ieder tot zijn recht kan komen in de groep.
Voor ons volwassenen gelden ook een aantal afspraken om ook het (sociale en fysieke) verkeer binnen en buiten de school zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hieronder een aantal. Wij verzoeken u vriendelijk:
- op tijd op school te komen,
- half 9 starten de lessen;
- uw fiets niet in de rekken te plaatsen, zodat er plek genoeg is voor de vele kinderfietsen;
- auto’s in de parkeerhavens te parkeren en nergens anders rondom de school, dit voor de veiligheid van de vele voetgangers en -       fietsers;
- ouders met kleuters en hun broers/zussen via de ingang op het plein binnen te komen, anderen via de buitentrap, behalve als je
  om 8.30 gymles hebt;
- te zorgen voor gezonde traktaties, ook juffen en meesters houden van appeltjes!
- gezonde tussendoortjes en lunches mee te geven;
- gymkleding mee te geven op de dagen dat uw kind gym heeft, zie schoolgids;
- mobiele telefoons niet aan kinderen mee te geven, of in ieder geval op school uit te laten, zie ook schoolgids hieromtrent;
- te zorgen voor vulpennen voor kinderen in groepen 5 en 6. Lamy-vulpennen zijn met korting op school verkrijgbaar voor € 10,-.
   De lamy-vullingen worden kosteloos op school verstrekt.
Samen kunnen we er een mooi jaar van maken, alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Uitnodiging webinair CJG op 15 september

Zie bijlage Zelfvertrouwen stimuleren.


Marebron/de Yogaboom/Sietske de Jongh

De Yogaboom gaat weer van start met nieuwe lessen en in nieuwe groepen.
Doe ook mee!!!!
Kinderen- en Tieners kunnen op ieder moment instromen in de betreffende groep.

Kinderyoga “Soepel en speels” voor kinderen tot en met 7 jaar
Dinsdagmiddag van 15.00- tot 16.15 uur.
Start: 06 september 2016 (na 06 september instromen is mogelijk)
Kinderyoga “lekker in je vel” voor kinderen vanaf 6 tot en met 10 jaar
Dinsdagmiddag van 16.45 tot 17.45 uur.
Start: 27 september 2016
Poweryoga voor Kids & Teens voor kinderen en tieners uit groep 6 en 7
Donderdagmiddag van 15.00 tot 16.15 uur.
Start 15 september 2016 (na 15 september instromen is mogelijk)
Tieneryoga “Eigen Power” voor tieners uit groep 8
Donderdagmiddag van 16.45 tot 17.45 uur.
Start 15 september 2016 (na 15 september instromen is mogelijk)

Alle lessen zijn in de Speelzaal van OBS de Vogels
Informatie en opgave: de Marebron / Sietske de Jongh
0623965099/ sdddejongh@gmail.com / wwwsietskedejongh.nl
Kijk ook voor andere locaties en mogelijkheden.

Laatste nieuws

Overzicht nieuws

Sfeerimpressie

Zomerpleinfeest Project wetenschap en techniek
Zomerpleinfeest 2 Klokken