In Vogelvlucht nr. 19

Agenda

24 juni Zomerpleinfeest 15 - 17 uur
27 juni - 1 Juli Schoonmaakweek
4 juli Rapportinzage 15.00-17.00 uur
5 juli Wenuur - 08.45 - 09.45 uur
6 juli Afscheid en musical groep 8
8 juli Laatste schooldag - vrij vanaf 12 uur
22 Aug. Eerste schooldag


Voorstelling groep 6

Een topper, de voorstelling “Vogels got talent” van groep 6: het enthousiasme, de verhaallijn, de afwisseling, de heldere structuur, de combinatie met film, het less-is-more-decor...kortom veel dank aan groep 6 en juf Meike!

Projectweek “Ondernemen in Muziek”

Zoals elk jaar is het project “ondernemen” weer van start gegaan. Het thema dit jaar is “Muziek”.
Leerlingen gaan producten/diensten ontwikkelen die te maken hebben met muziek en deze aanbieden aan u!
Op grond van hun bedrijfsplannen hebben de groepen leningen verworven bij de ‘Bank’. De opbrengst van de verkoop gaat, minus de lening, naar Day for Change, micro-kredietprojecten in de Derde wereld, zie de website www.dayforchange.nl.
De verkoop verloopt iets anders dan de voorgaande jaren. Er zijn nu meerdere dagen dat er in de ochtend spullen of diensten kunnen worden afgenomen, namelijk: dinsdag 21 juni tot en met donderdag 23 juni van 08.15 - 08.45 uur.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw kind weg te brengen, dan kunt u ook geld meegeven als u graag iets wilt kopen. Opa’s, oma’s ea zijn natuurlijk ook welkom! Verder zijn er allerlei activiteiten rondom muziek in de klas en worden er speciale lessen verzorgd rondom het thema. Zoals vandaag de muzikant - vioolspeler - Jasper le Clercq. Hij gaf voor de diverse leeftijdsgroepen driemaal een voordracht op het podium, zeer aanstekelijk en inspirerend.

Vertrouwenspersonen

Wanneer kinderen, personeelsleden van De Vogels, of u als ouder vragen heeft of opmerkingen die vertrouwelijk behandeld dienen te worden, denk aan machtsmisbruik, intimidatie (geestelijk of fysiek), pestgedrag ed en het lukt niet eea met betrokkenen te bespreken, dan kunnen deze terecht bij onze interne vertrouwenspersonen: Agaath van Wensen (leerkracht in groep 1/2 a en c op woensdag, donderdag en vrijdag) en Wendy Fok (leerkracht in groep 4 op maandag, dinsdag en woensdag). Mocht de klacht van dien aard zijn dan kan worden doorverwezen naar de externe contactpersoon van de GGD.
Op de website vindt u eveneens Klachtenregeling en de klachtenwijzer van OPOO.

Inspectiebezoek

Onze school maakte deel uit van pilot van vernieuwd toezicht vanuit de Inspectie van Onderwijs.
Het onderzoek behelsde oa bezoek aan de groepen, gesprekken met ouders, leerlingen, leerkrachten, directie en ib. Aan het eind van de dag volgde een feedbackgesprek met een deel van de leerkrachten, directie, ib en bestuur.
Wij zijn op alle onderdelen voldoende beoordeeld en op het onderdeel ‘onderwijsaanbod’ goed. Met name de diversiteit hiervan sprong in het oog. Wij mogen volgens de inspecteur trots zijn op de school en ons verder bekwamen in differentiatie, methode-onafhankelijker onderwijs en gedeeld leiderschap.
Komend schooljaar hebben wij, blijkens het bestuursformatieplan, extra uren die wij hiervoor graag gebruiken.
Het managementteam, dat bestaat uit Anja de Jong (cluster 7-8), Kim Hoogers (cluster 3-4), Cathy Olden (cluster 1-2), Martine de Ket (ib), vacature (cluster 5-6) en Harriet Zuidgeest (directeur), zal hiervoor meer ambulante uren kunnen inzetten ter ontwikkeling en ondersteuning van eea.

Zomerpleinfeest

Op vrijdag 24 juni houden wij, in samenwerking met de OV en SKO, het jaarlijkse Zomerpleinfeest van 15.00 - 17.00 uur. U bent van harte welkom onder het genot van een hapje en drankje het schooljaar af te sluiten.
Kinderen kunnen zelf spulletjes of diensten verkopen. Zij mogen de opbrengst zelf houden. Voor een dienst of produkt, mag maximaal 1 euro worden gevraagd. De kinderen moeten, eventueel ism met u, zelf zorgen voor de organisatie van eea. De SKO verzorgt, samen met de OV, een aantal leuke extra activiteiten.

Schoonmaakweek

Zoals aan het eind van elk schooljaar, houden we ook dit jaar weer schoonmaakweek. U helpt ons ontzettend wanneer u de week van 27 juni tot 1 juli een handje meehelpt. De leerkrachten zullen de beschikbare tijden voor hun groep zelf aan u kenbaar maken. Soms kan -vooral kleutermateriaal- thuis worden schoongemaakt. Alvast veel dank.

LUS - Lunchen op School

Indien er wijzigingen zijn of indien uw kind volgend schooljaar bijvoorbeeld een dag extra overblijft,
dan verzoeken wij u vriendelijk dit voor 1 juli door te geven aan Xandra via de mail: xandra@obsdevogels.nl

Uit de school geklapt...

In de kleuterklas, komt eventjes een andere juf bij de kinderen zitten, terwijl de kleuterjuf in de gang moet zijn. Alle kinderen zijn druk aan het werk als een kleine jongen opstaat en met zijn handjes in zijn zakken voor de vreemde juf gaat staan. Hij bekijkt haar eens goed: O o, nu komt er wat.... denkt ze. Zegt hij, met een kennersblik in zijn ogen: "Mooie oorbellen!"
Een kind uit groep 3 komt bij de juf staan na de lunchpauze. De juf zegt: "Ga jij eens even je gezicht wassen jongen, ik kan zo zien wat jij als ontbijt en lunch hebt genoten". Zegt hij glunderend: "Dus mijn gezicht is een bord!’’

Laatste nieuws

Overzicht nieuws

Sfeerimpressie

Zomerpleinfeest 2 Sportdag
Project wetenschap en techniek Joppendag