Staking woensdag 12 september

Staking Primair Onderwijs op woensdag 12 september.


Beste ouders en verzorgers van OBS de Vogels,


Volgende week woensdag wordt er door het primair onderwijs gestaakt onder het motto 'hart voor het onderwijs'. Reden voor deze volgende, regionale stakingsdag is, dat nog niet aan alle eisen van de vakbonden is voldaan. De leerkrachten van OBS de Vogels staan achter deze eisen en leggen daarom collectief volgende week woensdag het werk neer.


We vragen u om begrip voor deze staking en verzoeken u deze te ondersteunen door uw kind(eren) thuis te houden op deze dag. Voor ouders waarvoor dit niet te realiseren is, verzorgt SKO de mogelijkheid tot opvang. Indien u hiervan gebruik wilt maken, dient u ingeschreven te staan bij SKO. SKO biedt op de stakingsdag opvang aan, dit valt echter buiten de BSO-pakketten die zij aanbieden. Ouders kunnen een ochtend of hele dag aanvragen via het systeem ouderportaal welke achteraf gefactureerd wordt. Kinderen die op woensdag altijd naar de BSO gaan hebben voorrang.”


We hopen dat u ons steunt en dat de regering tegemoet zal komen aan de eisen om het hart voor het onderwijs blijvend te laten kloppen.


Mathijs Albers

Directeur OBS de Vogels


Laatste nieuws

In Vogelvlucht nr. 3
In Vogelvlucht nr. 2
Zomerpleinfeest
In Vogelvlucht nr. 21

Overzicht nieuws

Uit het fotoboek

Afbeelding 031 P1030371
P1020541 P1030138

Overzicht fotoalbums