In Vogelvlucht nr. 2

Agenda

5 september   Informatieavond
11 juli   Staking
24 en 27 september   Ouderavond

Opening

Dit schooljaar zijn we voor het eerst gestart met een gezamenlijke opening op het schoolplein. Ondanks de kinderziektes, was het erg leuk al die gespannen en blije gezichtjes te zien aan het begin van het schooljaar. De kinderen kregen ook direct een gezicht bij de nieuwe directeur. De komende tijd gaan we bedenken hoe we hier voor volgend schooljaar mee verder gaan.  

Start van het schooljaar

De start van het schooljaar is in alle klassen goed verlopen. Zelfs een tegenslag, door het niet volledig functioneren van Snappet, heeft de leerkrachten en leerlingen niet in de weg gezeten om een goede start te maken. Wij hopen als school dat de problemen rondom het inloggen snel tot het verleden behoren en de software tot tevredenheid gaat werken.

Informatieavond

Zoals al genoemd in de nieuwsbrief van vorige week vindt op woensdag 5 september de informatieavond plaats. De ouders van de groepen 1/2 en de groepen 5/6  worden van 19.00-20.00 verwacht in de klas van uw kind. De ouders van de groepen 3/4 en 7/8 worden van 20.15-21.15 verwacht. Tijdens de informatieavond vertellen de leerkracht(en) van de groep hoe het komende schooljaar eruit zal zien.

Toestemming beeldmateriaal

Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ook voor ons als school heeft dat gevolgen daarom graag uw aandacht voor de brief over toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal en adresgegevens en het daarbij behorende formulier. We willen u vragen dit voor ons in te vullen zodat we hier rekening mee kunnen houden. Via onderstaande link kunt u de brief lezen en het formulier invullen. Alvast bedankt.

https://goo.gl/forms/gYk7isI8wzSgJwQI2Gevonden voorwerpen

Het schooljaar is pas net begonnen, maar er liggen nog veel gevonden voorwerpen vanuit het vorige schooljaar. Om een frisse start te maken willen we u vragen om voor of na de informatieavond langs de tafels in de aula te lopen om te kijken wat er eventueel nog ligt van uw kind(eren). Na de informatieavond doneren we de spullen aan het goede doel.

Verlof aanvragen

We krijgen momenteel veel aanvragen voor verlof om diverse redenen. Kijkt u voordat u een aanvraag doet op onderstaande link om te controleren of uw in aanmerking komt voor verlof of vrijstelling. Dat scheelt u en ons een hoop werk. Alvast bedankt.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen

Muziek (orkest en koor)

Ook dit jaar is er de mogelijkheid voor de kinderen om naast de muzieklessen met de hele klas deel te nemen aan het koor en het orkest onder begeleiding van meester John. Aanstaande maandag loopt hij langs de klassen om te inventariseren welke kinderen interesse hebben. De kinderen krijgen dan een formulier mee naar huis. Op maandag 10 september mogen ze vervolgens vanaf 15.00 voorspelen bij meester John, waarna hij een orkest vormt. Om de week zullen ze vervolgens onder schooltijd een half uur met elkaar oefenen.


Staking woensdag 12 september

Op woensdag 12 september gaan de leerkrachten in het PO staken. Houd u er rekening mee dat de school dicht zal zijn deze ochtend. Verdere informatie volgt nog.


Laatste nieuws

In Vogelvlucht nr. 3
In Vogelvlucht nr. 2
Zomerpleinfeest
In Vogelvlucht nr. 21

Overzicht nieuws

Uit het fotoboek

P1010866 P1020742
P1020424 P1030825

Overzicht fotoalbums