In Vogelvlucht nr 19

 18 juni    Schoolfotograaf
 26 t/m 29 juni   Kamp groep 8
 3 en 5 juli   Rapportgesprekken
 6 juli   Zomerpleinfeest
 9 t/m 13 juli   Schoonmaakweek
 11 juli   Eindmusical groep 8
 13 juli t/m 24 augustus   Zomervakantie

PERSONEEL

Komend schooljaar zijn er enkele wijzigingen in het personeelsbestand:
-Aafje Bloois-de Groot uit groep 3 gaat met pensioen en neemt afscheid per 1 augustus.
-Megan van Velzen uit groep 7 heeft een nieuwe baan dichter bij huis gevonden en vertrekt per 1 augustus.
-Harriet Zuidgeest neemt afscheid als directeur en gaat voor zichzelf beginnen per 1 september.
Gedurende het Zomerpleinfeest 6 juli, is er gelegenheid tot het nemen van afscheid van hen.

Ondertussen zijn er nieuwe mensen betrokken bij de school:
-Angela Goes komt bij ons werken als groepsleerkracht. Zij deed bij ons al ondersteunende werkzaamheden in groep 3 en 4.
-Jet Clemens, die verlof vervangt dit schooljaar, blijft aan ons verbonden voor drie dagen per week.
-Lisanne Nijenhuis, werkte dit schooljaar al bij ons, ging per 1 maart op wereldreis en komt terug als groepsleerkracht.
-Kirsten Rijken is een nieuw aangetrokken, ervaren bovenbouw leerkracht. Zij komt twee dagen per week bij ons werken. 
Daarnaast werven wij momenteel onderwijsassistenten ter ondersteuning in de groepen ter verlichting van de werkdruk van groepsleerkrachten.

Momenteel wordt er gewerkt aan de nieuwe groepsindelingen zodat wij volgend schooljaar zoveel mogelijk evenwichtige groepen hebben. Op 29 juni ontvangt u de groepslijsten van uw kind(eren). 

SCHOOLFOTOGRAAF MAANDAG 18 JUNI 2018

De schoolfotograaf komt langs op 18 juni. Tussen 8.00-8.30 uur is er de mogelijkheid om met broertjes en zusjes die (nog) niet op onze school zitten op de foto te gaan.

Kind en media: Wees zelf een voorbeeld

Maandag 11 juni 2018 heeft de MR een ouderavond georganiseerd met als thema media en kinderen.
Freek Zwanenburg van bureau Jeugd&Media gaf een presentatie voor 18 ouders en leerkrachten. Hij is muzikant en geeft sinds 2007 ouderavonden over mediaopvoeding. Daarnaast is hij coauteur van het Handboek Mediawijsheid. Zijn belangrijkste stelling: kinderen zijn niet van nature mediawijs. Je moet ze als ouders leren hoe je met sociale media en games omgaat. Het is daarom aan de raden om zeker  eens per week mee te kijken met je kind. Hoe snel is je kind bijvoorbeeld niet toegevoegd aan een appgroep met als doel om een klasgenootje te pesten?  
Freek benadrukte: wees zelf een voorbeeld. Besef dat zowel de meeste apps als ook de smartphones zelf zijn ontworpen om continu je aandacht te trekken. Daarmee hebben ze een verslavende werking. Pas als we ons als ouders hiervan bewust zijn, kunnen we onze kinderen leren kiezen wanneer en hoe lang ze met schermen bezig zijn. En dat is belangrijk: oogartsen trekken aan de bel omdat er tegenwoordig veel kinderen bijziend zijn door het voortdurend kijken naar de kleine  schermen. 
Ook de vaardigheid om diep te focussen en voor langere tijd je concentratie vast te houden neemt gestaag af door het overmatige gebruik van smartphones en tablets. Aan de andere kant zijn er talloze apps die kinderen stimuleren om belangrijke vaardigheden te leren. Het is dus belangrijk om een onderscheid te maken tussen goede en slechte schermtijd. Praat met je kind over wat het doet in de digitale wereld en zorg ervoor dat er daarnaast nog voldoende tijd is om buiten te spelen.
Het was een geslaagde avond met nuttige tips, interessante discussies en het uitwisselen van zeer diverse meningen over dit actuele onderwerp. Freek had een aantal boeken meegebracht, die een aantal aspecten die gedurende de avond aan bod kwamen nog kunnen helpen verdiepen. Deze boekenlijst en de slides van de presentatie stelt de MR op aanvraag graag ter beschikking. 
NB: Digitalisering op school
De schermtijd voor kinderen op school kwam eveneens aan de orde. Vanaf groep 4 zitten kinderen 1,5 á 2 uur achter het scherm om taal, rekenen en spelling te oefenen op Snappet. Afgesproken is dat na iedere 20 minuten oefenen, kinderen iets anders doen voor ongeveer twee minuten. Dit is voldoende om lichaamshouding en ogen te ontlasten.
Eveneens ontstond er discussie of school bijvoorbeeld ‘Programmeren’ als verplicht onderdeel van het curriculum zou moeten hebben (nu incidenteel: Beebots voor kleuters, Scratch in diverse groepen en ontwerpen voor 3D-printer in groepen 7 en 8). Argumenten voor: elk kind komt in aanraking met algoritmes, programmeertaal en leert een computer beter ‘begrijpen’. Argumenten tegen: kinderen krijgen nóg meer schermtijd op school, om iets te gebruiken hoef je niet per se alles te begrijpen (denk aan electra). 
Ook een vak als mediawijsheid kwam aan de orde. Aan de ene kant vindt het schoolteam dat kinderen met smartphones door ouders dienen te worden begeleid. Aan de andere kant kunnen lessen geen kwaad omdat je zo direct een grote groep kinderen bereikt. Dit wordt vervolgd. 
Daarnaast werd benadrukt dat hersenen van kinderen volop in ontwikkeling zijn. Ontwikkeling van (buiten)spel, motoriek, sociale vaardigheden, expressie zijn belangrijk en daar moet tijd voor zijn, zowel thuis als op school. 

WEBINAR ALLEENSTAAND OPVOEDEN

Het CJG nodigt u uit voor een webinar 'Alleenstaand opvoeden'.

VERJAARDAG REMBRANDT

Op zondag 15 juli vindt het verjaardagsfeest van Rembrandt plaats. Kijk hier voor de uitnodiging.

ACTEERTALENT GEZOCHT

Voor de nieuwe film 'De club van lelijke kinderen´ worden kinderen gezocht in de leeftijd van 8 tot 12 jaar die het leuk vinden om mee te spelen. Lijkt het jou leuk om acteerlessen te krijgen en mee te spelen in een echte film kijk dan op: www.declubvanlelijkekinderen.nl

Staking woensdag 12 september

In vervolg op de estafettestakingen die door 'PO in actie' worden georganiseerd, is op 12 september a.s. Zuid-Holland aan de beurt. Hoewel er inmiddels gelden vrijgemaakt zijn voor werkdrukvermindering en er een aanzet is gegeven tot het verbeteren van de salarissen, zijn we er nog niet. Om de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen op peil te houden en zelfs te verbeteren en tevens het vak aantrekkelijker te maken voor de huidige en toekomstige generatie leerkrachten, is er meer nodig.
Wat er op De Vogels gaat gebeuren op die dag is nog niet bekend, maar we verzoeken u deze dag vast in uw agenda te noteren en vrij te houden, omdat mogelijk de school dicht is.

Team De Vogels

 

Laatste nieuws

Zomerpleinfeest
In Vogelvlucht nr. 21
In Vogelvlucht nr. 20
In Vogelvlucht nr 19
In Vogelvlucht nr. 18

Overzicht nieuws

Uit het fotoboek

P1020577 P1020849
P1120779 P1030127

Overzicht fotoalbums