In Vogelvlucht nr. 13


20 maart


Voorstelling groep 4

23 maart


Voorstelling groep 3

29 maart


Lente-ontbijt

30 maart


Goede vrijdag

2 april


2e Paasdag

3 april


Schoolreis

Personeel

Muziekleraar John Haasnoot
Rieuwert Libbenga heeft afscheid genomen bij ons vanwege zijn te drukke bestaan.
John Haasnoot is onze nieuwe muziekleerkracht via BplusC. Vrijdag klonken vele vrolijke klanken door de school dus dat belooft wat....
Meike Korst zwangerschapsverlof
Meike Korst, groepsleerkracht van groep 6, gaat met zwangerschapsverlof op 29 maart.
Henriette Clemens zal in april haar taken overnemen op donderdagen en vrijdagen. Vanaf 1 mei zal zij de groep fulltime overnemen. Henriette heeft al vele jaren ervaring in het onderwijs en wij zijn blij dat zij ons team komt versterken.
Voor april wordt iemand gezocht die de groep op maandag, dinsdag en woensdag kan overnemen.
Carolien van Dam ouderschapsverlof
Carolien van Dam, leerkrachtondersteuner in groepen 3 en 4 houdt haar ouderschapsverlof aan tot de meivakantie. Na de meivakantie gaat zij op de vrijdagen weer werken. Angela Goes neemt haar verlofuren waar tot de zomervakantie.
Lisanne Nijenhuis
Lisanne is deze week vertrokken naar verre oorden. Na de zomervakantie hopen wij haar weer te verwelkomen.
Barry klusjesman donderdag
Barry is onze klusjesman op de donderdagen. Hij is door OPOO aangesteld.

CJG cursus
Opvoeden van drukke kinderen, een hele uitdaging!
'Hij is de hele dag aan het bewegen' 'zij stopt niet met praten!' 'hij is erg impulsief en snel afgeleid'....oh zo herkenbaar voor vele ouders met een druk kind. De cursus ‘Aan de slag met drukke kinderen!’ helpt je om het gedrag van je kind te begrijpen en jouw reactie daarop positief te veranderen. Soms is druk gedrag gewoon een vraag om aandacht, een vorm van onmacht of een signaal dat een kind even niet lekker in zijn vel zit.
De opvoeding van een druk kind is een hele uitdaging. Als ouder kun je je dan soms machteloos voelen. Je probeert van alles, maar niets lijkt te helpen. Daarom organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin de cursus ‘Aan de slag met drukke kinderen’ om jou als ouder van één of meer drukke kinderen een steuntje in de rug te geven. Onder leiding van twee deskundige docenten van het CJG leer je om het drukke, hyperactieve gedrag van je kind(eren) weer hanteerbaar te maken, zodat het weer plezierig is om met elkaar om te gaan. Tijdens de cursus komen allerlei onderwerpen aan bod, zoals de oorzaken van druk gedrag, bevorderen van gewenst gedrag en grenzen stellen.
Er is volop de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders en vaardigheden in de praktijk te brengen. Alle ouders met een druk kind in de regio Hollands Midden zijn van harte welkom!
Data: donderdag 22 maart, 29 maart, 5 april en 12 april 2018
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: CJG Oegstgeest
Kosten: € 20,- per persoon (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten).
Aanmelden kan via: www.cjgcursus.nl.

Cursus Positief opvoeden! (Triple P Leiden)
Wegens veel animo start op 28 maart a.s. van 19.30 - 21.30 uur nog een cursus Positief
Voor ouders met kinderen van 4 tot 12 jaar met emotionele en/of gedragsproblemen. Ouders leren het lastige gedrag van hun kind beter begrijpen, een positieve band met hun kind ontwikkelen, aandacht besteden aan gewenst gedrag, omgaan met ongewenst gedrag en voorkomen dat situaties uit de hand lopen.
De cursus duurt 8 weken en bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten van 2 uur en 3 telefonische contacten met de trainer, kosten € 25,- p.p. (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten).
Aanmelden kan via: www.cjgcursus.nl.

MEC - Zondag 11 maart 2018: Lentevogels in de Polders Poelgeest
Het nieuwe broedseizoen komt er weer aan. De eerste vogels keren terug uit hun overwinterings-gebieden. De ganzen en eenden krijgen weer gezelschap van kieviten, scholeksters en grutto’s.
De start van de wandeling is om 10.00 uur bij de molen achter de wijk Poelgeest. Na de wandeling is er koffie op de historische scheepstimmerwerf ‘Klaas Hennewerf’. De wandeling is ook heel geschikt om met kinderen te lopen. Het traject is minder goed
toegankelijk voor rolstoelen.
Opgeven is niet noodzakelijk maar wel prettig. Dit kan per email: info@mecoegstgeest.nl
Op zondag 8 april 2018 organiseert het MEC een fietstocht langs debollen langs de grenzen van Oegstgeest. Kijk op de website www.mecoegstgeest.nl voor het wandel/fietsprogramma voor de rest van het jaar.Wij wensen u een goed weekeinde,
Team OBS De Vogels

Laatste nieuws

Zomerpleinfeest
In Vogelvlucht nr. 21
In Vogelvlucht nr. 20
In Vogelvlucht nr 19
In Vogelvlucht nr. 18

Overzicht nieuws

Uit het fotoboek

P1040117 P1030543
P1040329 P1030989

Overzicht fotoalbums