In Vogelvlucht nr. 11

8 februari   Voorstelling groep 1/2a
13 februari 16:00 - 20:00 uur   Rapportgesprekken gr 1 t/m 7
15 februari 16:00 - 20:00 uur   Rapportgesprekken gr 1 t/m 7
 19 - 22 februari   Schoonmaakweek
 20 februari   Voorstelling groep 1/2c
 22 februari   Joppendag
 23 febr - 2 maart   Voorjaarsvakantie

MR

Gisteren was de MR-vergadering met een MR-oudergeleding in nieuwe stijl. Wij danken Marèse Peters en Just Kramers hartelijk voor hun sterke, creatieve en humorvolle inbreng de afgelopen jaren. Wij verwelkomen Michael Klier en Pepijn Hentenaar samen met Klaas Sanders die zijn tweede termijn ingaat. Wij zien uit naar een goede, constructieve en vernieuwde samenwerking. U kunt uw ideeën, vragen en opmerkingen via MR@obsdevogels.nl aan de MR voorleggen of MR-ouders direct aanspreken.
Opmerkingen, vragen of ideeën kunt u natuurlijk ook direct kwijt bij leerkrachten en/of directie als het hen betreft. Mocht een gesprekje nodig zijn, maakt u daarvoor svp een afspraak. 

Onderwijs en opvoeding gaan samen

Wederom vragen wij uw hulp, steun en medewerking wat betreft het onderwijs aan en de opvoeding van de kinderen. Grenzen geven aan kinderen, gedrag zonodig corrigeren is essentieel naast hen begeleiden en helpen op hun weg naar volwassenheid. 
Binnen een groep op school zijn grenzen onmisbaar om uberhaupt adequaat onderwijs en begeleiding aan kinderen te kunnen bieden. Een bepaalde rust in de groep is bijvoorbeeld een voorwaarde om kinderen zich te laten concentreren. Ook de op gangen of in de aula wordt regelmatig gewerkt door kinderen; ook dan is het streven naar een rustige sfeer. 

Ons onderwijs

Ons onderwijs proberen wij dagelijks te verbeteren. Er is structuur, er zijn instructies en er is ruimte voor eigen keuzes en planning van werk. Die ruimte is belangrijk: dat wat kinderen in groep 1/2 leren aan zelfstandigheid, autonomie en creativiteit, willen wij niet afleren in groep 3 t/m 8. Daarom is er elke dag in die groepen een dagtaak en actueel, regelmatig wisselend, gevarieerd meerwerk: dat wat kinderen kunnen doen als zij klaar zijn met hun basistaken. 

Griepgolf

De afgelopen weken had ook onze school te maken met een griepgolf, onder leerlingen en leerkrachten. Met vereende krachten zijn diverse groepen, soms 4 tegelijk, waarvan de leerkracht ziek was, opgevangen. Wij danken voor uw begrip voor de veranderingen her en der en hopen dat de rust weerkeert.

Fietsen en auto’s

Mede namens de Oudervereniging, vriendelijk verzoek uw (bak)fietsen zo op de stoep te plaatsen dat mensen er nog tussendoor kunnen lopen. U kunt uw fiets ook aan de andere kant van het plein plaatsen via de straatjes langs de huizen of achter de schooltuin.
Vriendelijk verzoek uw auto in de parkeerhavens te parkeren, niet op stoepen. Dank voor uw medewerking.

Wet op Privacy

In het kader man de komende nieuwe wet op privacy, worden foto’s op de website afgeschermd met een wachtwoord. U ontvangt dat wachtwoord via Maxclass.

Nieuwsbrief GGZ

In de nieuwsbrief GGZ leest u informatie over de cursus Positief Opvoeden.

Wij wensen u een goed weekeinde.
Team OBS De Vogels

Laatste nieuws

In Vogelvlucht nr. 3
In Vogelvlucht nr. 2
Zomerpleinfeest
In Vogelvlucht nr. 21

Overzicht nieuws

Uit het fotoboek

P1030337 P1040173
P1030540 P1030652

Overzicht fotoalbums