In Vogelvlucht nr. 10

 Vanaf 15 januari   Cito groep 1 t/m 7
8 februari   Voorstelling groep 1/2a
13 februari 16:00 - 20:00 uur   Rapportgesprekken gr 1 t/m 7
15 februari 16:00 - 20:00 uur   Rapportgesprekken gr 1 t/m 7
 19 - 22 februari   Schoonmaakweek
 20 februari   Voorstelling groep 1/2c
 22 februari   Joppendag
 23 febr - 2 maart   Voorjaarsvakantie

VANUIT DE SCHOOLLEIDING

Zoals u zult hebben gemerkt, krijgen de kinderen deze weken tussentijdse CITO-toetsen. Dit om  te meten hoe de kinderen ten opzichte van het landelijk gemiddelde scoren op diverse leergebieden zoals rekenen, taal, lezen. Dit om als school ook te kunnen zien waar extra op moet worden ingezet zo nodig.
Het is fijn als de kinderen -op tijd- op school zijn. Bij ziekte, graag tijdig afmelden vóór 8.15 uur. 

Voor de rapportgesprekken kunt u zich inschrijven via Maxclass vanaf aanstaande maandag 22 januari 17.00 uur. De rapporten, inclusief citoscores, worden maandag 12 februari -vóór de gesprekken- aan de kinderen uitgereikt, zodat u het rapport thuis alvast kunt inzien.

Wij wensen u een heel fijn weekeinde.
Namens team OBS De Vogels,
Harriet Zuidgeest

Laatste nieuws

In Vogelvlucht nr. 3
In Vogelvlucht nr. 2
Zomerpleinfeest
In Vogelvlucht nr. 21

Overzicht nieuws

Uit het fotoboek

P1020933 P1020424
P1020425 P1010849

Overzicht fotoalbums