Schooltijden


Onderbouw

Groep 1 tot en met 4:
Maandag, dinsdag en donderdag 8.30 tot 15.00 uur
Woensdag 8.30 tot 12.15
Vrijdag 8.30 tot 12.00 uur

De kinderen worden door de leerkrachten opgehaald en gebracht naar het overdekte deel van het schoolplein. 

Bovenbouw

Groep 5 tot en met 8:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30 tot 15.00 uur
Woensdag 8.30 tot 12.15 uur

De kinderen komen zelfstandig de school binnen tussen 08.15 en 08.30 en verlaten de school na schooltijd ook zelfstandig. 

lunchpauze

Maandag, dinsdag en donderdag:
Groepen 1/2 en 5/6 van 11.30 uur tot 12.30 uur
Groepen 3/4 en 7/8 van 12.30 uur tot 13.30 uur

Vrijdag:
Groepen 5 t/m 8 van 12.00 uur tot 13.00 uur

Wanneer u ervoor kiest om u kind op school te laten lunchen dan worden de kinderen begeleid door de pedagogisch medewerkers van SKO. Ze doen dit op verzoek van de ouders en de school. Op deze manier kunnen we de continuïteit en de kwaliteit van de opvang waarborgen. U betaalt hiervoor een bijdrage om de kostprijs van deze opvang te dekken. Het schooljaar is in drie termijnen verdeeld, waarvoor u bij aanvang van de termijn een factuur ontvangt. Voor vragen over het Lunchen op school (LUS) kunt u terecht bij de administratie: administratie@obsdevogels.nl

VAKANTIEDATA 2020-2021

 

Start School - maandag 31 augustus 2020

Herfstvakantie - maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020

Kerstvakantie - maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie - maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021

Goede Vrijdag - vrijdag 2 april 2021

Tweede Paasdag - maandag 5 april 2021

Meivakantie - maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021

Hemelvaart - donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021

Pinksteren - maandag 24 mei 2021

Zomervakantie - maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021


Studiedagen: - vrijdag 9 oktober 2020

- maandag 7 december 2020

- dinsdag 6 april 2021

- woensdag 16 juni 2021
Vrije middag (5 t/m 8):         
- vrijdag 4 december 2020 - vrijdag 18 december 2020 - vrijdag 16 juli 2021

 

Sfeerimpressie

Sportdag Koningsdag
Zomerpleinfeest Klokken