oudervereniging

Contact: ov@obsdevogels.nl

De oudervereniging ...

… levert een bijdrage aan de positieve ontwikkeling van de school.
… bevordert de betrokkenheid van ouders bij de school.
… helpt bij het organiseren van evenementen als sinterklaas, kerst, sportdag en Joppendag.
… behartigt de belangen van de ouders bij de directie en de medezeggenschapsraad.
… regelt alles rondom de vrijwillige ouderbijdrage: vaststellen, innen en beheren.

De vrijwillige ouderbijdrage

Zit uw kind op OBS De Vogels? Dan bent u automatisch lid van de Oudervereniging.
De vrijwillige ouderbijdrage is voor schooljaar 2019/2020 in de Algemene Ledenvergadering van 26 september 2019 vastgesteld op €60,00.
Dit is inclusief de kosten voor het schoolreisje à €30,00.
De Oudervereniging besteedt uw bijdrage aan activiteiten die niet in het reguliere schoolbudget passen. Zoals bijvoorbeeld de sinterklaas en kerstviering, Joppendag en het zomerpleinfeest.
U krijgt ieder jaar een brief van de oudervereniging waarin u wordt gevraagd om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. 
Op de algemene ledenvergadering in oktober bespreekt het bestuur het jaarverslag en de jaarrekening. Daar hoort u dus, wat er precies met uw geld is gebeurd. 

Het bestuur

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit ongeveer acht enthousiaste ouders, die zo veel mogelijk alle groepen van de school vertegenwoordigen. Zes tot acht keer per jaar vergaderen zij. En zij steken hun handen uit de mouwen bij het organiseren van activiteiten op school. Dat doen ze samen met de leerkrachten en de klassenouders. Als dat nodig is, vragen ze extra ouders om te helpen.

Hulp is altijd welkom

Heeft u zin om te helpen bij het organiseren van activiteiten? Daarvoor hoeft u niet meteen lid te worden van het bestuur van de Oudervereniging. Helpende handen zijn altijd welkom!

Bestuurslid worden

Is er een vacature? Dan doet het bestuur een oproep voor nieuwe leden. Als uw kind op OBS De Vogels zit, dan kunt u zich kandidaat stellen. De zittingstermijn voor het bestuur is in principe drie jaar.

Contact

Heeft u vragen, suggesties of (opbouwende) kritiek? Of wilt u zich kandidaat stellen voor het bestuur? Stuurt u dan een e-mailtje naar ov@obsdevogels.nl. U kunt ook een brief schrijven. Die gooit u dan in de brievenbus op de balie bij de ingang van de school.

Bestuursleden

Functie

Naam 

 Ouder van

Voorzitter a.i.
Suzanne Blonk Roek, Kees
Penningmeester:                Matthijs Overduin Rosalie
Bestuursleden: Irene van Dijk Babette, Olivier en Hugo
 
Irene Cazemier Floor, Koen
Melissa Obermann-Gasselin Bridget, Owen
 

 Docent leden: Agaath van Wensen
  Jannicke Semertzidis 


 

Vergaderingen en notulen

Via onderstaande knop vindt u alle notulen van de oudervereniging. Hiernaast ook onze jaarplan en het jaarlijkse verslag van de Algemene Leden Vergadering.
Wilt u een keer aanwezig zijn bij een vergadering dan bent u van harte welkom.
Data van de vergaderingen staan vermeld in de schoolkalender.


 

Sfeerimpressie

Klokken Project wetenschap en techniek
Sportdag Joppendag 2