oudervereniging

Contact: ov@obsdevogels.nl

De oudervereniging ...

… levert een bijdrage aan de positieve ontwikkeling van de school.
… bevordert de betrokkenheid van ouders bij de school.
… helpt bij het organiseren van evenementen als sinterklaas, kerst, sportdag en Joppendag.
… behartigt de belangen van de ouders bij de directie en de medezeggenschapsraad.
… regelt alles rondom de vrijwillige ouderbijdrage: vaststellen, innen en beheren.

De vrijwillige ouderbijdrage

Zit uw kind op OBS De Vogels? Dan bent u automatisch lid van de Oudervereniging.

De vrijwillige ouderbijdrage is voor schooljaar 2020/2021 wat lager dan normaal. Dit jaar zal er €20,- euro gevraagd worden i.p.v. de gebruikelijke €60,-. Dit komt omdat er dit schooljaar enkele activiteiten die door de oudervereniging georganiseerd worden, niet plaats (hebben) kunnen vinden vanwege COVID-19. Normaal is dit bedrag inclusief het schoolreisje a €30,-, maar dit bedrag vragen we pas ter zijner tijd als we zeker weten dat het door kan gaan.

De Oudervereniging besteedt uw bijdrage aan activiteiten die niet in het reguliere schoolbudget passen. Zoals bijvoorbeeld de sinterklaas en kerstviering, Joppendag en het zomerpleinfeest.

U krijgt ieder jaar een e-mail van de oudervereniging waarin u wordt gevraagd om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. 

Op de algemene ledenvergadering in oktober bespreekt het bestuur het jaarverslag en de jaarrekening. Daar hoort u dus, wat er precies met uw geld is gebeurd.


Het bestuur

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit ongeveer acht enthousiaste ouders, die zo veel mogelijk alle groepen van de school vertegenwoordigen. Zes tot acht keer per jaar vergaderen zij. En zij steken hun handen uit de mouwen bij het organiseren van activiteiten op school. Dat doen ze samen met de leerkrachten en de klassenouders. Als dat nodig is, vragen ze extra ouders om te helpen.

Hulp is altijd welkom

Heeft u zin om te helpen bij het organiseren van activiteiten? Daarvoor hoeft u niet meteen lid te worden van het bestuur van de Oudervereniging. Helpende handen zijn altijd welkom!

Bestuurslid worden

Is er een vacature? Dan doet het bestuur een oproep voor nieuwe leden. Als uw kind op OBS De Vogels zit, dan kunt u zich kandidaat stellen. De zittingstermijn voor het bestuur is in principe drie jaar.

Contact

Heeft u vragen, suggesties of (opbouwende) kritiek? Of wilt u zich kandidaat stellen voor het bestuur? Stuurt u dan een e-mailtje naar ov@obsdevogels.nl. U kunt ook een brief schrijven. Die gooit u dan in de brievenbus op de balie bij de ingang van de school.

Bestuursleden

Functie

Naam 

 Ouder van

Voorzitter a.i.
Suzanne Blonk Roek en Kees
Penningmeester:                Martijn van 't Wel Emelie en Finn
Secretaris: Sophie van Hemert Indy en Morris
Bestuursleden: Irene van Dijk Babette, Olivier en Hugo
 
Lotte Lever Max en Elin
Melissa Obermann-Gasselin Bridget en Owen
 

 Docent leden: Jet van Haarlem
  Jannicke Semertzidis


 

Vergaderingen en notulen

Via onderstaande knop vindt u alle notulen van de oudervereniging. Hiernaast ook onze jaarplan en het jaarlijkse verslag van de Algemene Leden Vergadering.
Wilt u een keer aanwezig zijn bij een vergadering dan bent u van harte welkom.
Data van de vergaderingen staan vermeld in de schoolkalender.


 

Sfeerimpressie

Koningsdag Joppendag 2
Zomerpleinfeest Zomerpleinfeest 2