oudervereniging

Contact: ov@obsdevogels.nl

De oudervereniging ...

… levert een bijdrage aan de positieve ontwikkeling van de school.
… bevordert de betrokkenheid van ouders bij de school.
… helpt bij het organiseren van evenementen als sinterklaas, kerst, sportdag en Joppendag.
… behartigt de belangen van de ouders bij de directie en de medezeggenschapsraad.
… regelt alles rondom de vrijwillige ouderbijdrage: vaststellen, innen en beheren.

De vrijwillige ouderbijdrage

Zit uw kind op OBS De Vogels? Dan bent u automatisch lid van de Oudervereniging.
De vrijwillige ouderbijdrage is voor schooljaar 2017/2018 in de Algemene Ledenvergadering van 21 september 2017 vastgesteld op €50,00. Dit is inclusief de kosten voor het schoolreisje à €25,00.
De Oudervereniging besteedt uw bijdrage aan activiteiten die niet in het reguliere schoolbudget passen. Zoals bijvoorbeeld de lenteviering, Joppendag en nieuwe sporttenues.
U krijgt ieder jaar een brief van de oudervereniging waarin u wordt gevraagd om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. 
Op de algemene ledenvergadering in oktober bespreekt het bestuur het jaarverslag en de jaarrekening. Daar hoort u dus, wat er precies met uw geld is gebeurd. 

Het bestuur

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit ongeveer acht enthousiaste ouders, die zo veel mogelijk alle groepen van de school vertegenwoordigen. Zes tot acht keer per jaar vergaderen zij. En zij steken hun handen uit de mouwen bij het organiseren van activiteiten op school. Dat doen ze samen met de leerkrachten en de klassenouders. Als dat nodig is, vragen ze extra ouders om te helpen.

Hulp is altijd welkom

Heeft u zin om te helpen bij het organiseren van activiteiten? Daarvoor hoeft u niet meteen lid te worden van het bestuur van de Oudervereniging. Helpende handen zijn altijd welkom!

Bestuurslid worden

Is er een vacature? Dan doet het bestuur een oproep voor nieuwe leden. Als uw kind op OBS De Vogels zit, dan kunt u zich kandidaat stellen. De zittingstermijn voor het bestuur is in principe drie jaar.

Contact

Heeft u vragen, suggesties of (opbouwende) kritiek? Of wilt u zich kandidaat stellen voor het bestuur? Stuurt u dan een e-mailtje naar ov@obsdevogels.nl. U kunt ook een brief schrijven. Die gooit u dan in de brievenbus op de balie bij de ingang van de school.

Bestuursleden

Functie

Naam 

 Ouder van

Voorzitter: Michael Klier          Maren, Fabian
Penningmeester:                Gadi Rothenberg
Emil en Daniel
Bestuursleden: Carol Bekker Kim
 
Nancy Heijmans Vera en Rik
Marieke Lap Nienke
  Suzanne Blonk Roek, Kees
  Melissa Obermann-Gasseling  Bridget, Owen
  Irene Cazemier
Matthijs Overduin
 Floor, Koen
 Rosalie
Docent leden: Agaath van Wensen  
  Jannicke Semertzidis   

Vergaderingen en notulen

Via onderstaande knop vindt u alle notulen van de oudervereniging. Hiernaast ook onze jaarplan en het jaarlijkse verslag van de Algemene Leden Vergadering.
Wilt u een keer aanwezig zijn bij een vergadering dan bent u van harte welkom.
Data van de vergaderingen staan vermeld in de schoolkalender.


 

Laatste nieuws

Zomerpleinfeest
Koningsspelen-Sportdag
Fijne dagen!

Overzicht nieuws

Uit het fotoboek

P1030888 P1020296
Afbeelding 010 P1020673

Overzicht fotoalbums