De Medezeggenschapsraad

Contact: mr@obsdevogels.nl

Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de personeelsleden en de ouders van onze school en behartigt hun belangen. Als MR praten en denken wij mee met de directie over het beleid, de inhoud, de uitvoering en de organisatie van het onderwijs op onze school. We hebben het dus bijvoorbeeld over schooltijden, vakanties, lesmethodes, het schoolplan en de begroting. Elke school heeft een MR: dat is wettelijk verplicht.

Wie zitten er in de MR?

De MR bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. Dat zijn:
• Martine de Ket (intern begeleider)
• Henrike Prins (leerkracht in groep 5a)
• Carolien van Dam (leerkracht in groep 3/4b)
• Just Kramers (vader van Daan uit groep 5/6b en Tom uit groep 3/4b)
• Klaas Sanders (vader van Eline uit groep 1/2b)
• Marèse Peters (moeder van Edzard uit groep 7a)

Hoe werkt de MR?

We vergaderen zo’n 5 keer per jaar. Dan bespreken we allerlei schoolse zaken. Bij een groot deel van de vergadering is Harriët Zuidgeest, onze directeur, aanwezig om inhoudelijke toelichting te geven over de onderwerpen op de agenda. Ze is er niet bij als we besluiten nemen tot instemming of advies.

Daarnaast gaan we ook naar vergaderingen van de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van alle openbare basisscholen in Oegstgeest.

We vergaderen van 19.30 tot 22.00 uur in de teamkamer van ons schoolgebouw. De vergaderingen staan in de agenda vermeld. Je bent altijd van harte welkom om als toehoorder een MR-vergadering bij te wonen.


Wil je iets kwijt aan de MR?

Als MR vertegenwoordigen wij alle ouders en alle personeelsleden. Jou dus ook! Wil je iets met ons bespreken? Spreek ons dan aan op het schoolplein of stuur een mailtje naar mr@obsdevogels.nl

Dit hebben we besproken in de MR

Klik op onderstaande knop om de notulen van de MR te lezen.

Notulen MR

 

Laatste nieuws

Overzicht nieuws

Uit het fotoboek

P1040107 P1030937
P1030098 P1040119

Overzicht fotoalbums