De Medezeggenschapsraad

Contact: mr@obsdevogels.nl

Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de personeelsleden en de ouders van onze school en behartigt hun belangen. Als MR praten en denken wij mee met de directie over het beleid, de inhoud, de uitvoering en de organisatie van het onderwijs op onze school. We hebben het dus bijvoorbeeld over schooltijden, vakanties, lesmethodes, het schoolplan en de begroting. Elke school heeft een MR: dat is wettelijk verplicht.

Wie zitten er in de MR?

De MR bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. Dat zijn:
• Henrike Prins (leerkracht in groep 5a)
• Carolien van Dam (leerkracht in groep 3/4b)
• Menno de Haas (leerkracht in groep 1/2b)
• Pepijn Hentenaar (vader van Kees uit groep 6a en Roek uit groep 4a)
• Klaas Sanders (vader van Eline uit groep 3/4b en Niels uit groep 1/2b)
• Michael Klier (vader van Fabian uit groep 6a en Maren uit groep 4a)

Hoe werkt de MR?

We vergaderen zo’n 5 keer per jaar. Dan bespreken we allerlei schoolse zaken. Bij een groot deel van de vergadering is Harriët Zuidgeest, onze directeur, aanwezig om inhoudelijke toelichting te geven over de onderwerpen op de agenda. Ze is er niet bij als we besluiten nemen tot instemming of advies.

Daarnaast gaan we ook naar vergaderingen van de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van alle openbare basisscholen in Oegstgeest.

We vergaderen van 19.30 tot 22.00 uur in de teamkamer van ons schoolgebouw. De vergaderingen staan in de agenda vermeld. Je bent altijd van harte welkom om als toehoorder een MR-vergadering bij te wonen.


Wil je iets kwijt aan de MR?

Als MR vertegenwoordigen wij alle ouders en alle personeelsleden. Jou dus ook! Wil je iets met ons bespreken? Spreek ons dan aan op het schoolplein of stuur een mailtje naar mr@obsdevogels.nl

Dit hebben we besproken in de MR

Klik op onderstaande knop om de notulen van de MR te lezen.

Notulen MR

 

Sfeerimpressie

Joppendag 2 Project wetenschap en techniek
Klokken Joppendag