activiteiten, ook na school


Brede School de Vogels


Tijdens de lunchpauze blijven de kinderen op school onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers van SKO, u betaalt daarvoor een bijdrage.

Na schooltijd zijn er regelmatig activiteiten zoals: dans, musical, tennis en creatieve werkvormen. Hiervoor kunt u uw kind(eren) inschrijven en betaalt u een minimale bijdrage. Deze activiteiten communiceren wij in de Vogelvlucht. 
   
OBS De Vogels werkt samen met twee organisaties voor buitenschoolse opvang: voorschoolse-, tussenschoolse en naschoolse opvang. SKO heeft drie groepen in ons gebouw. PIKO heeft eveneens groepen een paar honderd meter van de school.   

Sfeerimpressie

Joppendag 2 Sportdag
Project wetenschap en techniek Klokken