Buitenschoolse Opvang

   
Er zijn verschillende organisaties die buitenschoolse opvang aanbieden voor de kinderen van OBS De Vogels. De stichting kinderopvang Oegstgeest gebruikt hiervoor een aantal ruimtes in ons gebouw, de overige aanbieders halen de kinderen op na schooltijd.  

  
https://sko-oegstgeest.nl/

  FloreoKids - Kinderdagverblijf, peuterspeelzalen en kinderopvang
https://www.floreokids.nl/https://www.smallsteps.nl/


Sfeerimpressie

Joppendag Zomerpleinfeest 2
Klokken Joppendag 2