Protocol foto- en filmopnames leerlingen


OBS De Vogels heeft in het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) een protocol opgesteld rondom het maken en verspreiden van foto- en filmopnames van kinderen op school. Dit protocol is door directie en MR vastgesteld. 

We onderscheiden in dit protocol twee soorten opnames:
1. Opnames voor intern gebruik: opnames die alleen binnen schoolverband worden gemaakt, gezien en gebruikt door professionals. Deze opnames worden niet gepubliceerd na gebruik vernietigd. 
2. Opnames voor extern gebruik: opnames die binnen schoolverband worden gemaakt en buiten de school worden verspreid en/of gebruikt.

Ad 1: Opnames voor intern gebruik

We onderscheiden diverse doelen voor intern gebruik:
a) Opnames voor professionalisering van de leerkracht of stagiaire. De opnames worden intern op teamniveau of op het opleidingsinstituut gebruikt,  worden niet gepubliceerd en na bespreking gewist. Hiervoor vragen wij vooraf geen toestemming aan de ouders. 
b) Ten behoeve van observatie van een specifiek kind (bijvoorbeeld voor specifieke begeleiding door de onderwijsbegeleidingsdienst of de ambulant begeleider van PPO-regio Leiden). De ouders van het kind worden vooraf om toestemming gevraagd. De opnames worden na bespreking gewist. 
c) Ten behoeve van informatieverstrekking, bijvoorbeeld tijdens voorlichtingsmomenten op school. De ouders worden vooraf niet om toestemming gevraagd. Deze opnames worden niet gepubliceerd. Het betreft hier alleen een opname voor intern gebruik. 

Ad 2: Opnames voor externe verspreiding/gebruik

We onderscheiden diverse doelen voor extern gebruik:
a) Opnames door school ten behoeve van een specifieke gebeurtenis zoals bijvoorbeeld de afscheidsmusical, registratie van een schoolkamp, festiviteiten. De opnames worden op de website van de school geplaatst of op Maxclass gezet voor specifieke groepen. Aan ouders is vooraf om toestemming gevraagd.
b) Opnames door ouders/verzorgers bij bijzondere gelegenheden op school, zoals bij de voorstellingen, schoolreis, sportdag etc. Deze opnames worden alleen vertoond in huiselijke kring en worden niet verspreid zonder toestemming van de betrokken ouders/verzorgers van de opgenomen kinderen. 
c) Opnames door leerlingen: het is voor de leerlingen verboden om tijdens schooltijd opnames te maken, laat staan te verspreiden.
d) Verzoeken van externe organisaties voor het maken van opnames voor extern gebruik, worden getoetst aan het volgende criterium: de opnames dienen het onderwijs aan kinderen in het algemeen of bijzonder. Als dit niet zo is, worden de verzoeken afgewezen. Mochten er zwaarwegende argumenten zijn, kan eea in heroverweging worden genomen.
Wij vragen altijd schriftelijk toestemming aan ouders/verzorgers voor het maken en verspreiden van opnames door externe organisaties. 
NB: Toestemming voor opnames en verspreiding ervan door externe organisaties, wordt alleen verleend indien: 
  • toestemming is verleend door alle betrokken ouders/verzorgers;
  • het doel en de manier van publiceren/vertonen duidelijk omschreven is;
  • het eindresultaat tevoren ter inzage is aan de schoolleiding, betrokken ouders en betrokken leerlingen;
  • gemaakte programma' s aan de 'goede smaak’ voldoen. 
e) Voor verspreiding van opnames van een schoolactiviteit door publieke media (bijvoorbeeld wijkkrant, plaatselijke krant, televisie) wordt vooraf  toestemming aan de ouders gevraagd. De namen van de kinderen worden niet bij de opnames gepubliceerd. 

Laatste nieuws

Zomerpleinfeest
Koningsspelen-Sportdag
Fijne dagen!

Overzicht nieuws

Kalender

No events to display.

Overzicht kalender

Uit het fotoboek

P1020299 P1020955
P1030720 P1040447

Overzicht fotoalbums