Protocol foto- en filmopnames

 

Gebruik beeld- en geluidsmateriaal

Het gebruiken van beeld- en geluidsmateriaal, het delen van foto's, video's en geluidsfragmenten van leerlingen door medewerkers mag alleen als daar vooraf expliciet toestemming voor gegeven is door de ouders. Zonder deze toestemming mogen geen foto's, video's en geluidsfragmenten van leerlingen gebruikt worden. 

  • we vragen eenmalig toestemming aan de ouders bij de plaatsing van de leerling en brengen aan het begin van het schooljaar onder de aandacht dat verlenen of intrekken van de toestemming op elk moment mogelijk is;
  • er wordt toestemming gevraagd voor verschillende vormen van gebruik van beeld- en geluidsmateriaal (zie toestemmingsformulier)
  • voor de afspraken rondom het delen van beeld- en geluidsmateriaal via sociale media gelden de richtlijnen die genoemd worden bij het gebruik van sociale media.
Het publiceren van beeldmateriaal door ouders

Wij gaan ervan uit dat ouders terughoudend zijn met het maken van foto’s en video’s en het plaatsen ervan op internet. Het maken van foto’s en video’s in de school is alleen toegestaan na toestemming van de docent en/of schoolleiding, waarbij de volgende specifieke afspraken gelden:

  • maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik;
  • zet geen foto’s en video’s op publiekelijk toegankelijke websites of social media;
  • maak overzichtsfoto’s, waar individuele kinderen niet of nauwelijks te herkennen zijn;
  • maak een close-up alleen van je eigen kind;
  • maak geen foto’s van kinderen waar je eigen kind niet op staat.

Dit is een onderdeel uit het beleid dat in de schoolgids staat onder Privacy en gegevensbescherming. Klik op onderstaande link om hier meer over te lezen.

Privacy en gegevensbescherming OPOO


Sfeerimpressie

Joppendag Zomerpleinfeest
Joppendag 2 Sportdag