Huiswerkbeleid


Doel huiswerk

Huiswerk is bedoeld om kennis te verwerven, te verdiepen en vaardigheden in te oefenen.
Daarnaast stimuleren we hiermee de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen. Ouders mogen helpen waar nodig en dit verminderen naarmate de kinderen ouder worden. Tevens dient huiswerk als voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs.

Huiswerk inhoud

  • Het oefenen van woordjes (Engels) en topografie: thuis is er rust om te ‘stampen’. Ook spelling telt mee bij topografie.
  • Toetsstof van wereldoriëntatie (mochten kinderen niet voldoende kennis/ inzicht hebben verworven in de lessen op school).
  • Werkbladen voor rekenen en taal. Deze kunnen ook op school gemaakt worden, wanneer er voldoende tijd voor is. De inhoud van werkbladen sluit aan op hetgeen op school aan de orde is en wordt vooraf doorgesproken.
  • Voorbereiden van presentaties (boekbespreking, spreekbeurten ed).  

Controle huiswerk

De controle van huiswerk bij de ‘stamp’- en leerstof zit in de toetsing op school. Daar doet een leerkracht geen andere controle op.
Het maakwerk wordt mondeling besproken in de groep en wordt niet individueel nagekeken. Kinderen strepen zelf fouten aan en verbeteren deze in de groep. De kinderen leveren het huiswerk op een afgesproken tijdstip in. Mochten kinderen dit niet doen, sporen de leerkrachten in groep 5 en 6 hen op een positieve manier aan, ook via ouders. In groepen 7 en 8 krijgen kinderen een onvoldoende voor het huiswerk, bij niet of te laat inleveren.
Bij het niet voorbereiden of niet tijdig (minstens een maand) verzoeken om uitstel van presentaties (boekbespreking/spreekbeurten ed) resulteert dit in een onvoldoende. Dit wordt eveneens in rapportage naar ouders zichtbaar gemaakt. 

Wanneer huiswerk?

Vanaf groep 4 geven kinderen spreekbeurten en bereiden die thuis voor. In groep 3 kan dit op vrijwillige basis. Vanaf groep 5 krijgen kinderen huiswerk. De hoeveelheid loopt op tot en met groep 8. Het huiswerk wordt zoveel mogelijk verspreid over het schooljaar/periodes. Toetsen/inleverdata/presentaties worden niet vlak na de schoolvakanties gepland.

Wijze van aanbieden en communicatie

  • Samenvattingen voor wereldoriëntatie en woordjes leren worden in de groep aan de kinderen en via Maxclass aan ouders gecommuniceerd. 
  • Werkbladen worden in printvorm aan de kinderen meegegeven.
  • Tijden van inleveren en toetsdata worden in de groep en via Maxclass gecommuniceerd.
  • Presentaties worden over het hele schooljaar gepland. De planning en richtlijnen worden aan het begin van het schooljaar gecommuniceerd door de leerkracht via Maxclass.
  • Kinderen in groep 7 en 8 zijn verplicht een (digitale) agenda te gebruiken.

Individuele aanpassingen

De inhoud van het huiswerk kan voor bepaalde kinderen worden aangepast aan hun mogelijkheden.

Sfeerimpressie

Klokken Joppendag
Zomerpleinfeest Project wetenschap en techniek