Beleid mobiele telefoons


  • Kinderen nemen in principe geen mobiele telefoon mee naar school.
  • Kinderen kunnen zo nodig, na toestemming, van de schooltelefoon gebruik maken.
  • Kinderen die hun mobieltje wel meenemen, laten deze uit en gebruiken het alleen buiten schooltijd.
  • Mocht een kind het, zonder toestemming te vragen, toch tijdens schooltijd gebruiken, wordt het ingeleverd bij de leerkracht. Aan het eind van de schooldag krijgt de leerling zijn mobieltje terug. Ouders worden hierover gebeld. Bij herhaling van een dergelijk incident mag het mobieltje niet meer mee naar school. Ouders worden op de hoogte gebracht.
  • NB: de school draagt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken van dergelijke eigendommen, ook niet na inlevering bij leerkrachten.

Sfeerimpressie

Joppendag Klokken
Koningsdag Joppendag 2