Beleid mobiele telefoons


  • Kinderen laten hun mobiele telefoon in principe thuis.
  • Kinderen kunnen zo nodig, na toestemming, van de schooltelefoon gebruik maken.
  • Kinderen die hun mobieltje wel meenemen, laten deze uit en gebruiken het alleen met expliciete toestemming van het personeel.
  • Mocht een kind het, zonder toestemming te vragen, toch tijdens schooltijd gebruiken, wordt het ingeleverd bij de leerkracht. Aan het eind van de schooldag krijgt de leerling zijn mobieltje terug. Mocht dit vaker voorkomen dan wordt er contact met ouders opgenomen.
  • NB: de school draagt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken van dergelijke eigendommen.

Sfeerimpressie

Klokken Koningsdag
Sportdag Zomerpleinfeest