Uw kind aanmelden?


Inschrijving

Als u uw kind wilt aanmelden op onze school dan zien we u het liefst bij een van de rondleidingen. Na de rondleiding ontvangt u verdere informatie over de aanmelding en een link naar ons digitale inschrijfformulier.

Rondleiding

Normaal gesproken vonden er regelmatig rondleidingen door de school voor nieuwe ouders en kinderen plaats. In verband met de huidige situatie omtrent Covid-19 zullen deze rondleiding per ouderpaar plaatsvinden. We hanteren hierbij de richtlijnen van het RIVM. U krijgt tijdens de rondleiding informatie over de school en we maken een rondgang door de school, waarbij u uw vragen kunt stellen. In de schoolgids vindt u eveneens informatie over de school en ons onderwijs.

Wanneer u een rondleiding wenst kunt u hiervoor onderstaand formulier invullen:
Overstap vanaf een andere school

Als uw kind op een andere school zit en u overweegt een overstap, dan kunt u een afspraak maken: 071 - 5280 649 of contact opnemen via het contactformulier. Zie voor de voorwaarden eveneens de schoolgids.

Huidige mogelijkheden tot plaatsing

We plaatsen uw kind met andere kinderen binnen het cohort (lopend van 1 januari tot en met 31 december van een kalenderjaar) in een van onze groepen. Per cohort hanteren we een maximum van 42 kinderen (28 in de jaargroep en 14 in de combinatiegroep). Voor kinderen die in de wijk Poelgeest komen wonen na de start van hun basisschoolperiode, willen we graag de buurtbasisschool zijn. We houden hiervoor de mogelijkheid open om in elke groep tot maximaal 30 kinderen (30 in de jaargroep en 15 per cohort in de combinatiegroep) te groeien. 

Voor het schooljaar 2020-2021 betekent dit dat onze groepen 3 (geboortejaar 2014) volledig vol zitten tot het maximum van 30 kinderen. In de overige leeftijdsgroepen is er nog mogelijkheid tot plaatsing van uw kind.

In de schoolgids vindt u eveneens informatie over de aanmelding, inschrijving en plaatsing.


Sfeerimpressie

Project wetenschap en techniek Joppendag
Joppendag 2 Koningsdag